İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Ayaklar Baş Olunca

AYAKLAR BAŞ OLUNCA
[Jakoben Söylevler]
M. ROBESPIERRE

İÇİNDEKİLER

7

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 24 Nisan 1793

14

Mülkiyetin Sınırlandırılması Üzerine, 24 Nisan 1793

19

Ölüm Cezası Üzerine, 30 Mayıs 1791

26

Kralın Yargılanması Üzerine, 3 Aralık 1792

40

Devrimci Hükümetin İlkeleri, 25 Aralık 1793

55

Siyasal Ahlak İlkeleri, 5 Şubat 1794

81

Dini ve Ahlaki Düşüncelerin Cumhuriyetçi İlkelerle İlişkisi ve Ulusal Bayramlar Üzerine, 7 Mayıs 1794

113

Son Konuşma, 26 Temmuz 1794

153

Fransız Devrimi Üzerine, Marks-Engels-Lenin

159

Tarihçe

171

Kurumlar

179

Kişiler

184

Açıklayıcı Notlar

ISBN 978-605-4087-020
Belgesel Kitaplar-3
Birinci baskı, Ekim 2008, Ankara
1787-1860 Parlamento Arşivleri’nden
[Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Paris 1887 etc.]
İlhan Erman tarafından çevrilmiştir
188 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.