İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
İlkeriş Yayınları
Politik ve Askeri Savaş Sanatı VII (2. Kitap) Politik ve Askeri Savaş Sanatı VII (2. Kitap)
Belgesel Kitaplar-12
Birinci baskı, Haziran 2018, Ankara

THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası savunması.

ISBN 978-605-4087-19-8 318 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.


Bu savunma, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1993 tarihinde açılmış olan
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri davasında devrimci tutsaklar tarafından Ekim 1994 tarihinde okunmuştur.Politik ve Askeri Savaş Sanatı VI (1. Kitap)

Politik ve Askeri Savaş Sanatı VI (1. Kitap)
Belgesel Kitaplar-11
Birinci baskı, Haziran 2018, Ankara

THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası savunması.

ISBN 978-605-4087-17-4
240 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.


Bu savunma, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1993 tarihinde açılmış olan
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri davasında devrimci tutsaklar tarafından Ekim 1994 tarihinde okunmuştur.Politik ve Askeri Savaş Sanatı V

Politik ve Askeri Savaş Sanatı V Belgesel Kitaplar-10 Birinci baskı, Haziran 2018, Ankara

Mahir Çayan: Yayın Politikamız, Kesintisiz Devrim II-III,
Ahmet Rıza Salman: "Acil"

ISBN 978-605-4087-16-7 336 Sayfa, 10,5x19,5
20 TL.

İÇİNDEKİLER

Mahir ÇAYAN
-Yayın Politikamız
-Kesintisiz Devrim II-III
–THKC'nin 1 No.lu Bülteni: İhtilalin Yolu
-THKP 1 No'lu bildiri: THKP'nin Devrim Stratejisi, Amerikan Emperyalizminin Boyunduruğu Altındaki Türkiye

Ahmet Rıza SALMAN
"ACİL"

Politik ve Askeri Savaş Sanatı IV<br><br>

Politik ve Askeri Savaş Sanatı IV
ISBN 978-605-4087-18-1 İlkeriş Yayınları / Belgesel Kitaplar-9 Birinci Baskı, Haziran 2018, Ankara


Bu derlemedeki yazılar, Alberto Bayo, "150 Questions for a Guerrilla", Carlos Marighella, "Minimanual of the Urban Guerrilla", James Connolly, "Street of the War", Gaby Weber, "Die Guerilla Zieht Bilanz"/Giriş yazar ve yayınlarının İngilizce ve Almanca baskılarından Türkçeye çevrilmiş, yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-143
192 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.


BÖLÜM I General Alberto Bayo - Gerilla Nedir (Gerillaya 150 Soru)
BÖLÜM II Carlos Marighella - Şehir Gerillasının el Kitabı
BÖLÜM III James Connolly - Sokak Savaşı, Askeri Anlamda Sokak Nedir? [Parça]
BÖLÜM IV Gaby Weber - Gerilla Bilanço Çıkarıyor/Giriş [Parça]

Politik ve Askeri Savaş Sanatı III

Politik ve Askeri Savaş Sanatı III
Carl von Clausewitz-Karl Marks-Friedrich Engels-V. İ. Lenin-Mao Zedung-Võ Nguyên Giáp-Che Guevara-Fidel Castro-Carlos Marighella-João Quartim-Tupamaros-Hüseyin Cevahir
Belgesel Kitaplar-8
Birinci baskı, Haziran 2014, Ankara

Bu derlemedeki yazılar, “Gewaltstheorie” (Zor Teorisi), Marx/Engels, Werke, Band 20, Berlin/DDR, 1962’den; “La Guerra de Guerrillas" (Gerilla Savaşı), Che Guevara, 1960’dan; “Peru 1965: Apuntes Sobre una Experiencia Guerrillera“ (Peru 1965: Bir Gerilla Deneyimi Üzerine Notlar), Héctor Béjar, Punto Final, N° 86, Ağustos 1969’dan; “Problemas e princípios de estratégia“ (Strateji Sorunları ve İlkeler); “¿Revolución En La Revolución?” (Devrimde Devrim), Régis Debray, Punto Final, N° 25, Mart 1967’den; Carlos Marighella, 1969’dan; “30 Preguntas a un Tupamaro“ (Bir Tupamaro’ya 30 Soru), Punto Final, N° 58, Temmuz 1968’den çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-15-0
236 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


       TARİHTE ZORUN ROLÜ – Friedrich Engels,
       GERİLLA SAVAŞI – Che Guevara [Parça]
       PERU 1965 – Héctor Béjar [Parça]
       DEVRİMDE DEVRİM – Regis Debray [Parça]
       STRATEJİ SORUNLARI VE İLKELER – Carlos Marighella
       REGİS DEBRAY VE BREZİLYA DEVRİMCİ HAREKETİ – João Quartim
       BİR TUPAMARO’YA OTUZ SORU
       DEVRİMDE SINIFLARIN MEVZİLENMESİ – Mahir Çayan
       SUNİ DENGE – İlker Akman

Politik ve Askeri Savaş Sanatı II

Politik ve Askeri Savaş Sanatı II
Carl von Clausewitz-Karl Marks-Friedrich Engels-V. İ. Lenin-Mao Zedung-Võ Nguyên Giáp-Che Guevara-Fidel Castro-Carlos Marighella-João Quartim-Tupamaros-Hüseyin Cevahir
Belgesel Kitaplar-7
Birinci baskı, Haziran 2014, Ankara

Bu derlemedeki yazılar, “Vom Kriege”, Carl von Clausewitz, “Das revolutionäre Spanien“, Marx-Engels, Werke, Band 10-’dan; “Der Aufstand” Marx-Engels, Werke, Band 8’den; Marx-Engels, Werke, Band 22’den; “Lessons of the Moscow Uprising” “Guerrilla Warfare”, V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11’den; “Problems of Strategy in China’s Revolutionary War”, Mao Zedung, Seçme Yapıtlar, Cilt I, Pekin, 1967’den; “Marxist-Leninist Theory on Military Organization of the Proletariat”, Võ Nguyên Giáp, Hoc Tap’dan; “The Military Art of People’s War” Võ Nguyên Giáp, Vietnamese Studies, Nº 7’den; “La Guerra de Guerrillas”, Che Guevara, 1960’dan; “Speech to the OLAS Conference”, Fidel Castro, International Socialist Review, Kasım-Aralık 1967’den; “La acción revolucionaria en la constitución de la organización”, Carlos Marighella, Kasım 1969’dan; “Dictatorship and Armed Struggle in Brazil”, João Quartım, 1971’den; “Partıdo O Foco Un falso dilema”dan Türkçe'ye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-143
270 Sayfa, 10,5x19,5
13 TL.


       – CARL VON CLAUSEWITZ, Savaş Üzerine
       – KARL MARKS, İspanya’da Gerilla Savaşı
       – FRİEDRİCH ENGELS, Ayaklanma Barikat Savaşı
       – V. İ. LENİN, Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler
       – V. İ. LENİN, Gerilla Savaşı
       – MAO ZEDUNG Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları
       – VÕ NGUYÊN GİÁP, Proletaryanın Askeri Örgütlenmesi Üzerine
       – VÕ NGUYÊN GİÁP, Marksist-Leninist Teori
       – VÕ NGUYÊN GİÁP, Halk Savaşının Askeri Sanatı
       – CHE GUEVARA, Gerilla Savaşı
       – FİDEL CASTRO, Devrimin Yolu
       – CARLOS MARİGHELLA, Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi
       – JOÃO QUARTİM, Brezilya’da Devrimci Savaşa Geçiş
       – TUPAMAROS, Parti Ya Da Foko. Yanlış Bir İkilem
       – HÜSEYİN CEVAHİR, Kitleler, Küba Devrimi ve Yeni Oportünizm

Politik ve Askeri Savaş Sanatı I

Politik ve Askeri Savaş Sanatı I
Sun Tzu-Niccolò Machiavelli-Carl von Clausewitz-Friedrich Engels
Belgesel Kitaplar-6
Birinci baskı, Kasım 2012, Ankara

Bu derlemedeki yazılar, Sun Tzu, “The Art of War” (Savaş Sanatı), Niccolò Machiavelli, “Il Principe” (Prens), Carl von Clausewitz, “Die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens” (Savaşın Temel İlkeleri) ve Friedrich Engels, “Taktik der Infanterie aus den materiellen Ursachen abgeleitet” (Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği), Marx-Engels, Werke, Band 20, Berlin, 1962’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-136
212 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


        “Savaş yönetmenin kendisi, kuşkusuz, çok zor değildir. Ama zorluk, savaşın temel ilkelerini anlamak için gerekli olan bilgelikte ve büyük deha sahibi olmakta da değildir. Bu ilkelere, önyargısız ve konuya tümüyle yabancı olmayan bir zihinle ulaşılabilir. Hatta bu ilkelerin harita ya da kağıt üzerinde sunulması hiç de zor değildir ve iyi bir harekât planı tasarlamak büyük ustalık gerektirmez. Güç olan, kendimiz için ortaya koyduğumuz ilkelere savaş boyunca sadık kalabilmektir.”
        Carl Von Clausewitz

       – SUN TZU: SAVAŞ SANATI
       – NICCOLÒ MACHIAVELLI: PRENS
       – CARL VON CLAUSEWİTZ: SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ
       – FRİEDRİCH ENGELS: MADDİ NEDENLERDEN ÇIKARTILMIŞ PİYADE TAKTİĞİ (1700-1870)

Seçme Yazılar V

Seçme Yazılar V
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-5
Birinci baskı, Eylül 2011, Ankara

“The Collapse of The Second International” (II. Enternasyonal’in Çöküşü), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 21, Moscow 1964’den ve “The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky” (Proleter Devrim ve Dönek Kautsky), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 28, Moscow 1974’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-129
224 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


        “Bir marksist için, devrimci bir durum olmaksızın bir devrimin olanaksız olduğu tartışmasızdır, ama her devrimci durum da devrime yol açmaz. Genel olarak söylersek, devrimci bir durumun belirtileri nelerdir? Üç büyük belirtiyi gösterirken kesinlikle hata yapmamış oluruz: 1) Egemen sınıflar için hiçbir değişiklik olmaksızın kendi egemenliklerini korumalarının olanaksız olduğu zaman; şu ya da bu biçimde 'üstteki sınıflar' arasında bir kriz, ezilen sınıfların hoşnutsuzluk ve öfkesinin had safhaya ulaşmasıyla egemen sınıfın siyasetinde bir çatlağa yol açan bir kriz olduğu zaman. Devrimin olması için, genellikle 'alttaki sı-nıfların' eskisi gibi yaşamak 'istememesi' yeterli değildir; aynı zamanda 'üstteki sınıfların' da eskisi gibi 'yaşayamaması' gerekir. 2) Ezilen sınıfların sıkıntılarının ve gereksinimlerinin her zamankinden çok daha fazla ağırlaştığı zaman; 3) Yukardaki nedenlerin bir sonucu olarak, 'barış zama-nı'nda soyulmalarına şikayet etmeden izin veren, ama çalkantılı dönemlerde, hem bunalımın koşulları tarafından, hem de 'üstteki sınıflar'ın kendileri tarafından bağımsız tarihsel eyleme itilen kitlelerin faaliyetinde oldukça büyük artış olduğu zaman.” (V. İ. Lenin)

       – II. ENTERNASYONAL’İN ÇÖKÜŞÜ
       – PROLETER DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY
       – KURUCU MECLİS ÜZERİNE TEZLER
       – VANDERVELDE’İN DEVLET ÜZERİNE YENİ KİTABI

Seçme Yazılar IV

Seçme Yazılar IV
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-4
Birinci baskı, Aralık 2010, Ankara

“On the Manifesto of the Armenian Social-Democrats” (Ermeni Sosyal-Demokratlarının Bildirgesi Üzerine) ve “The National Question in Our Programme” (Programımızda Ulusal Sorun), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 6, Moscow 1964; “Resolution on The National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Karar), “‘Cultural-National’ Autonomy” (“Ulusal-Kültürel” Özerklik) ve “The National Programme of the R.S.D.L.P.” (RSDİP’nin Ulusal Programı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 19, Moscow 1964; “Critical Remarks on the National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar) ve “The Right of Nations to Self-Determination” (Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 20, Moscow 1964; “On the National Pride of the Great Russians” (Büyük-Rusların Ulusal Onuru Üzerine), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1964; “Preliminary Draft Theses on National and Colonial Questions for the Second Congress of the Communist International“ (Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 31, Moscow 1965; “Theses for a Lecture on the National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Bir Konferans İçin Notlar), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 41, Moscow 1977’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-112
228 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


        “Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı (yani ayrılma sorununu kararlaştırılmasının tam olarak özgür ve demokratik bir yönteminin anayasal güvencesi), hiçbir koşul altında, belli bir ulusun ayrılmasının uygunluğuyla karıştırılamaz. Sosyal-demokrat parti, ayrılmanın uygunluğu sorununu, her özgül durumda, bir bütün olarak toplumsal gelişmenin ve proletaryanın sosyalizm için yürüttüğü sınıf mücadelesinin çıkarlarına yararlı olup olmadığına bakarak karar vermek zorundadır.” (V. İ. Lenin)

       – ERMENİ SOSYAL-DEMOKRATLARININ BİLDİRGESİ ÜZERİNE
       – PROGRAMIMIZDA ULUSAL SORUN
       – ULUSAL SORUN ÜZERİNE TEZLER
       – ULUSAL SORUN ÜZERİNE KARAR
       – “ULUSAL-KÜLTÜREL” ÖZERKLİK
       – RSDİP’NİN ULUSAL PROGRAMI
       – ULUSAL SORUN ÜZERİNE ELEŞTİREL NOTLAR
       – ULUSAL SORUN ÜZERİNE BİR KONFERANS İÇİN NOTLAR
       – ULUSLARIN KENDİ KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI
       – BÜYÜK-RUSLARIN ULUSAL ONURU ÜZERİNE
       – ULUSAL SORUN VE SÖMÜRGELER SORUNU ÜZERİNE TEZLERİN ÖN TASLAĞI

Seçme Yazılar III

Seçme Yazılar III
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-3
Birinci baskı, Haziran 2010, Ankara

“The Task of the Proletariat in Present Revolution” (Bugünkü Devrimde Proletaryanın Görevleri – Nisan Tezleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 24, Moscow 1964’den; “Lesson of the Revolution” (Devrim Dersleri), One of the Fundamental Questions of the Revolution (Devrimin Temel Sorunlarından Biri) ve “The State and Revolution. The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution” (Devlet ve Devrim. Marksist Devlet Teorisi ve Devrimde Proletaryanın Görevleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 25, Moscow 1964’den; Marxism and Insurrection (Marksizm ve Ayaklanma) ve “Letter to Central Committee Members” (Merkez Komite Üyelerine Mektup), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 26, Moscow 1964’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-105
210 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


       “Ezen sınıflar, büyük devrimcileri yaşadıkları sürece sürekli olarak izle-mişler, onların öğretilerini en vahşi düş-manlıkla, en koyu kinle, en ahlaksız yalan ve iftira kampanyalarıyla karşılamışlardır. Ölümlerinden sonra ise, onları zararsız ikonlara dönüştürmeye, azizleştirmeye, deyim yerindeyse, ezilen sınıfları 'teselli etmek' ve aldatmak için onların adlarını bir haleyle süslemeye girişirlerken, diğer taraftan da devrimci öğretinin özü kuşa çevrilir, devrimci keskinliği köreltilir ve sıradanlaştırılır. Günümüzde, burjuvazi ve işçi sınıfı hareketi içindeki oportünistler, marksizmin bu biçimde 'düzeltilmesi' konusunda anlaşıyorlar. Onlar, marksist öğretinin devrimci yanını, devrimci ruhunu bir yana bırakıyorlar, siliyorlar ve çarpıtıyorlar. Burjuvazi için kabul edilebilir görünen ya da kabul edilen şeyleri ön plana çıkarıyorlar ve övüyorlar.”

       – BUGÜNKÜ DEVRİMDE PROLETARYANIN GÖREVLERİ (NİSAN TEZLERİ)
       – DEVRİM DERSLERİ
       – DEVRİMİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ
       – DEVLET VE DEVRİM
       – MARKSİZM VE AYAKLANMA
       – MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİNE MEKTUP

Seçme Yazılar II

Seçme Yazılar II
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-2
Birinci baskı, Haziran 2010, Ankara

“Lecture on the 1905 Revolution” (1905 Devrimi Üzerine Konferans), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 23, Moscow 1964’den; “Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution” (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 9, Moscow 1972’den; “The Russian Revolution and the Tasks of the Proletariat” (Rusya Devrimi ve Proletaryanın Görevleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 10, Moscow 1965’den; “Lessons of the Moscow Uprising” (Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler) ve “Guerrilla Warfare” (Gerilla Savaşı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.


ISBN 978-605-4087-099
230 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


        “Çağdaş sosyal-demokrasinin Jakobenleri –bolşevikler, Vperyodcular, Syezdovcular, Proletaryciler (yani Vperyod yanlıları, ‘Kongre’ grubu ya da Proletary yanlıları)–, verilmiş ve türetilmiş tüm adlarıyla bolşevikler, sloganlarıyla, devrimci ve cumhuriyetçi küçük-burjuvaziyi ve özellikle köylülüğü, bir sınıf olarak proletaryanın tutarlı demokratizmi düzeyine yükseltmek istiyorlar. Onlar, halkın, yani proletarya ve köylülüğün, özgürlüğün düşmanlarını acımasızca yok ederek, onların direncini zorla ezerek, serfliğin, Asyatik barbarlığın ve insan aşağılanmasının her türlü lanetli kalıntılarına karşı hiç bir ödün vermeden, monarşi ve aristokrasiyle ‘avamca’ hesaplaşmasını istiyorlar.”

       – 1905 DEVRİMİ ÜZERİNE KONFERANS
       – İKİ TAKTİK
       – RUSYA DEVRİMİ VE PROLETARYANIN GÖREVLERİ
       – MOSKOVA AYAKLANMASINDAN ALINACAK DERSLER
       – GERİLLA SAVAŞI

Seçme Yazılar I

Seçme Yazılar I
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-1
Birinci baskı, Ekim 2009, Ankara

“Where to begin?” (Nereden Başlamalı?), “A Talk Wıth Defenders of Economism” (Ekonomizmin Savunucularıyla Bir Konuşma) ve “What is to be Done?” (Ne Yapmalı?), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 5, Moscow 1961’den; “Revolutionary Adventurism” (Devrimci Maceracılık) ve “A Letter to a Comrade on Our Organisational Tasks” (Örgütsel Görevlerimiz Üzerine Bir Yoldaşa Mektup) V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 6, Moscow 1964’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-075
202 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.


       “Kaynaşmış bir grup halinde, sarp ve zorlu bir yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak yürüyoruz. Düşman tarafından her yandan kuşatılmış durumdayız ve onların sürekli ateşi altında hemen hemen hiç durmaksızın ilerlemek zorundayız. Daha ilk baştan kendimizi tek başına bir grup olarak ayırarak ve uzlaşma yolu yerine mücadele yolunu seçerek, bizi suçlayanların bulunduğu yakınımızdaki bataklığa çekilmemek için, düşmanla savaşmak amacıyla gönüllü ve tam olarak birleşmiş bulunuyoruz.” (Ne Yapmalı?)

       – NEREDEN BAŞLAMALI?
       – EKONOMİZMİN SAVUNUCULARIYLA BİR KONUŞMA
       – NE YAPMALI? [Parça]
       – DEVRİMCİ MACERACILIK
       – ÖRGÜTSEL GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE BİR YOLDAŞA MEKTUP

Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı
[Genel Çizgi, Strateji ve Taktik]
Võ Nguyên Giáp
Belgesel Kitaplar-5
Birinci baskı,Ekim 2009, Ankara
14-17 Aralık 1969’da Nhân Dân ve Quân Dôi Nhân Dân’da basılmış ve 17-20 Aralık 1969’da Hanoi Radyosu’nda yayınlanmış metinden derlenmiştir.
ISBN 978-605-4087-068
124 Sayfa, 10,5x19,5
8 TL.


     “Amerikan saldırganlığına karşı mücadele, ulusumuzun büyük direniş savaşı, bugünkü çağda, en devrimci güçler ile en gerici güçler arasında en keskin bir güç denemesidir. Halkımızın zaferi, dünyanın devrimci güçlerinin ve ilerici halklarının genel zaferidir. Zafere kadar Amerikan saldırganlarıyla savaşmak, bizim kutsal ulusal görevimiz ve uluslararası ödevimizdir.”
     Võ Nguyên Giáp

... İki, Üç, Daha Fazla Vietnam

... İki, Üç, Daha Fazla Vietnam
Che Guevara
Belgesel Kitaplar-4
Birinci baskı, Mart 2010, Ankara

“Carta de despedida a Fidel Castro” (1965), “Guerra de Guerrillas: Un Método” (Cuba Socialista, N° 25, Eylül 1963) ve “Segunda Declaración de La Habana” (1962) Ahmet Sarıoğlu tarafından; ”Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental” (Tricontinental, Nisan 1967) ve “Declaración Ge-neral de la Primera Conferencia Latinoamericana de Solidaridad”, (Teoría y Práctica, Havana, Ağustos 1967) İlhan Erman tarafından çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-082
116 Sayfa, 10,5x19,5
8 TL.       Ölüm,
nereden ve nasıl gelirse gelsin,
savaş sloganlarımız
kulaktan kulağa yayılacaksa,
ve silahlarımız
elden ele geçecekse,
ve başkaları yeni savaş
ve zafer naralarıyla
ve de makineli tüfek sesleriyle
cenazelerimize ağıt yakacaksa,
hoş geldi,
safa geldi.

Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri II

Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri
[Kolombiya/Peru/Bolivya]
Cilt: II

Richard Gott
Tarihsel Kitaplar-2
Birinci baskı, Haziran 2009, Ankara
Richard Gott’un
“Guerrilla Movements in Latin America”
kitabının Seagull 2008 baskısından Türkçe’ye çevrilmiştir.
Birinci Baskı: Verso, 1970
Tüm hakları saklıdır © Richard Gott 1970
ISBN 978-605-4087-051 (2.c)
380 Sayfa, 10,5x19,5
18 TL.       “Geniş tutulmuş bir değerlendirmeyle, son iki yüzyılda dünya beş büyük devrim görmüştür: Fransız, Rus, Vietnam, Çin ve Küba devrimleri. Ve şu soru ortaya çıkıyor: Devrimciler –kapsamlı ve önemli değişimleri kavrama yeteneğine sahip insanlar–, bu devrimler arasındaki zamanlarda ne yaparlar? Yanıtı açıktır: bu zamanı başarısız devrimleri örgütlemekle geçirirler. Her ne kadar bu devrimler başarılı olmamışsa da, sonunda belki de başarılı olabilecek bir devrimci geleneği besleyen bir halk söylencesi doğurmuştur.”       Richard Gott, İngiliz The Guardian gazetesinin eski Latin-Amerika muhabiri ve editörü. Latin-Amerika üzerine yayınlanmış “Küba, Yeni Bir Tarih” ve “Chavez ve Bolivarcı Devrim” adlı iki kitabı daha vardır.


Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri I

Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri
[Guatemala/Venezüella]
Cilt: I

Richard Gott
Tarihsel Kitaplar-1
Birinci baskı, Haziran 2009, Ankara
Richard Gott’un
“Guerrilla Movements in Latin America”
kitabının Seagull 2008 baskısından Türkçe’ye çevrilmiştir.
Birinci Baskı: Verso, 1970
Tüm hakları saklıdır © Richard Gott 1970
ISBN 978-605-4087-044 (1.c)
306 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.       “Geniş tutulmuş bir değerlendirmeyle, son iki yüzyılda dünya beş büyük devrim görmüştür: Fransız, Rus, Vietnam, Çin ve Küba devrimleri. Ve şu soru ortaya çıkıyor: Devrimciler –kapsamlı ve önemli değişimleri kavrama yeteneğine sahip insanlar–, bu devrimler arasındaki zamanlarda ne yaparlar? Yanıtı açıktır: bu zamanı başarısız devrimleri örgütlemekle geçirirler. Her ne kadar bu devrimler başarılı olmamışsa da, sonunda belki de başarılı olabilecek bir devrimci geleneği besleyen bir halk söylencesi doğurmuştur.”       Richard Gott, İngiliz The Guardian gazetesinin eski Latin-Amerika muhabiri ve editörü. Latin-Amerika üzerine yayınlanmış “Küba, Yeni Bir Tarih” ve “Chavez ve Bolivarcı Devrim” adlı iki kitabı daha vardır.Komünist Manifesto

Komünist Manifesto
Karl Marks-Friedrich Engels
Belgesel Kitaplar-1
Birinci baskı, Ağustos 2008, Ankara
İkinci baskı, Eylül 2008, Ankara
Almanca (Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Band 4, 1972, Berlin/DDR.) çevrilmiştir.
ISBN 978-605-4087-006
78 Sayfa, 10,5x19,5
5 TL.


       "Özel mülkiyeti ortadan kaldırma isteğimiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa özel mülkiyet sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için zaten ortadan kalkmıştır, birkaç kişi için varlığı, onda dokuzu için varolmadığı için vardır. Demek ki, siz, toplumun büyük bir çoğunluğunun mülksüzleştirilmesini zorunlu koşul olarak dayatan bir mülkiyeti ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz.
       Tek sözcükle, sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz. Kuşkusuz, biz de bunu istiyoruz."

Kesintisiz Devrim I

Kesintisiz Devrim I
Mahir Çayan
Belgesel Kitaplar-2
Birinci baskı, Eylül 2008, Ankara
İkinci baskı, Aralık 2010, Ankara
Nisan 1971’de Kurtuluş Yayınları tarafından broşür olarak yayınlanmıştır.
ISBN 978-605-4087-013
86 Sayfa, 10,5x19,5
5 TL.


      “Marksizm son derece derinliği olan, son derece karmaşık bir doktrindir.” Marksizm sürekli olarak, hayatın yeni gerçekleri karşısında derinleşip, zenginleşen, kendi kendini aşan bir doktrindir. Marksizmde esas olan lafızlar değil, muhtevadır. Marksizmde değişmeyen tek şey, Lenin’in deyişiyle onun yaşayan ruhu olan diyalektik metottur. Diyalektiğin en elemanter iki unsuru olan, zaman ve mekan kavramları dikkate alınmazsa, Marks ve Engels’e göre Lenin’in, Lenin ve Stalin’e göre Mao Tse-Tung’un ve Mao’ya göre de emperyalizmin III. bunalım döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek mümkündür.”
Ayaklar Baş Olunca

Ayaklar Baş Olunca
Maksimilien Robespierre
[Jakoben Söylevler]
Belgesel Kitaplar-3
Birinci baskı, Ekim 2008, Ankara
1787-1860 Parlamento Arşivleri’nden [Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Paris 1887 etc.] İlhan Erman tarafından çevrilmiştir
ISBN 978-605-4087-020
188 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.       “Tüm Fransız terörizmi, burjuvazinin düşmanlarıyla, mutlakıyet ile, feodalizm ile ve darkafalılık ile avamca hesaplaşmaktan başka bir şey değildir.”
       [K. Marks, Burjuvazi ve Karşı-Devrim]
       “Paris’in varlıksız yığınları, Terör döneminde, egemenliği bir an ellerine geçirebilmiş ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin kendine karşı zafere götürebilmiştir."
       [F. Engels, Anti-Dühring]