İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
ELDE KİTAP OKUMA, NOT ALMA VB. ALIŞKANLIĞI OLAN OKUYUCULAR,
LÜTFEN, YAYINEVİNDEN KİTAPLARIN KENDİSİNİ TEMİN EDİN.
BU, AYNI ZAMANDA, YAYINEVİNİ DESTEKLEMEK ANLAMINA DA GELECEKTİR.

İLKERİŞ YAYINLARI 2022 TAKVİMİ (sağ tık, hedefi farklı kaydet)
(119 MB/.pdf dosyası)
İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ (70x120)
(195 KB/.pdf dosyası)


İLKERİŞ YAYINLARI
01- KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU, Marks-Engels
(1,93 MB/.pdf
Komünist Manifesto
(69.5 KB/.epub
Komünist Manifesto
(122 KB/.mobi
02- KESİNTİSİZ DEVRİM-I, Mahir Çayan
(2,04 MB/.pdf
Kesintisiz Devrim-I
(85.9 KB/.epub
Kesintisiz Devrim-I
(165 KB/.mobi
03- VİETNAM ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI [Genel Çizgi, Strateji ve Taktik], Võ Nguyên Giáp
(2,20 MB/.pdf
Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı
(175 KB/.epub
Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı
(284 KB/.mobi
04- AYAKLAR BAŞ OLUNCA [JAKOBEN SÖYLEVLER], Maksimilien Robespierre
(2,19 MB/.pdf
Ayaklar Baş Olunca
(216 KB/.epub
Ayaklar Baş Olunca
(317 KB/.mobi
İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ
(195 KB/.pdf
05- ...İKİ ÜÇ, DAHA FAZLA VİETNAM [Fidel Castro'nun II. Havana Bildirgesi Ekiyle], Ernesto Che Guevara
(2,01 MB/.pdf
...İki Üç, Daha Fazla Vietnam
(188 KB/.epub
...İki Üç, Daha Fazla Vietnam
(270 KB/.mobi
06- LATİN-AMERİKA'DA GERİLLA HAREKETLERİ-I, [Guatemala/Venezüella], Richard Gott
(9,46 MB/.pdf
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I
(6.59 KB/.epub
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I
(5.72 KB/.mobi
07- LATİN-AMERİKA'DA GERİLLA HAREKETLERİ-II, [Kolombiya/Peru/Bolivya], Richard Gott
(7,04 MB/.pdf
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-II
(4.45 KB/.epub
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-II
(4.30 KB/.mobi
08- SEÇME YAZILAR-I, Vladimir İliç Lenin
(2,50 MB/.pdf
Seçme Yazılar-I
(160 KB/.epub
Seçme Yazılar-I
(267 KB/.mobi
09- SEÇME YAZILAR-II, Vladimir İliç Lenin
(2,70 MB/.pdf
Seçme Yazılar-II
(167 KB/.epub
Seçme Yazılar-II
(284 KB/.mobi
10- SEÇME YAZILAR-III, Vladimir İliç Lenin
(2,66 MB/.pdf
Seçme Yazılar-III
(151 KB/.epub
Seçme Yazılar-IIII
(258 KB/.mobi
11- SEÇME YAZILAR-IV, Vladimir İliç Lenin
(3,02 MB/.pdf
Seçme Yazılar-IV
(168 KB/.epub
Seçme Yazılar-IV
(284 KB/.mobi
12- SEÇME YAZILAR-V, Vladimir İliç Lenin
(2,86 MB/.pdf
Seçme Yazılar-V
(174 KB/.epub
Seçme Yazılar-V
(294 KB/.mobi
13- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-I, Sun Tzu-Niccolò Machiavelli-Carl von Clausewitz-Friedrich Engels
(2,50 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I
(181 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I
(307 KB/.mobi
14- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-II, Clausewitz-Marks-Engels-Lenin-Mao-Giáp-Che-F. Castro-Marighella-Quartim-Tupamaros-H. Cevahir
(2,45 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II
(223 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II
(356 KB/.mobi
15- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-III, Engels-Che-Béjar-Debray-Marighella-Quartim-Çayan-Akman
(2,51 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III
(188 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III
(311 KB/.mobi
16- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-IV, A. Bayo-C. Marighella-J. Connolly-G. Weber
(3,34 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IV
(471 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IV
(510 KB/.mobi
17- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-V, Mahir Çayan, Ahmet Rıza Salman
(3,08 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
(642 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V
(606 KB/.mobi
18- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-VI, 1994 Yılında DGM'de okunan savunmanın 1. kitabı
(3,22 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
(147 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
(275 KB/.mobi
19- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-VII, 1994 Yılında DGM'de okunan savunmanın 2. kitabı
(2,56 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
(187 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
(357 KB/.mobi
20- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-VIII, Ahmet Rıza Salman
(3,46 MB/.pdf
21- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-IX, Ahmet Rıza Salman
(4,61 MB/.pdf
22- POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-10, Ahmet Rıza Salman
(3,57 MB/.pdf
Politik ve Askeri Savaş Sanatı 10
(625 KB/.epub
Politik ve Askeri Savaş Sanatı 10
(622 KB/.mobiKARL MARKS
EKONOMİ POLİTİĞİN ELEŞTİRİSİNE KATKI
(1,52 KMB/.pdf
1844 ELYAZMALARI [Ekonomi Politik ve Felsefe]
(515 KB/.pdf
KAPİTAL-1 [Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili]
(2,64 MB/.pdf
KAPİTAL-2 [Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Sermayenin Dolaşım Süreci]
(1,37 MB/.pdf
KAPİTAL-3 [Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Bir Bütün Olarak Kapitalist Üretim Süreci]
(2,36 MB/.pdf
GRUNDRİSSE 1 [Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri, Ham Taslak, 1857-1858]
(2,48 MB/.pdf
GRUNDRİSSE 2 [Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri, Ham Taslak, 1857-1858]
(2,58 KMB/.pdf
LOUİS BONAPARTE'IN 18 BRUMAİREİ
(405 KB/.pdf
ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE [Ücret, Fiyat ve Kâr]
(333 KB/.pdf
YAHUDİ SORUNU
(317 KB/.pdf
ARTI-DEĞER TEORİLERİ [Brinci Kitap]
(2,54 KMB/.pdf
ARTI-DEĞER TEORİLERİ [İkinci Kitap]
(4,04 MB/.pdfKARL MARKS - FRİEDRİCH ENGELS
KOMÜNİST MANİFESTO [İlkeriş Yayınları]
(1,93 MB/.pdf
KOMÜNİST MANİFESTO [Yordam Kitap]
(735 KB/.pdf
KUTSAL AİLE [Ya Da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi]
(2,48 MB/.pdf
ALMAN İDEOLOJİSİ [Feuerbach]
(621 KB/.pdf
YAZIN VE SANAT ÜZERİNE
(1,39 MB/.pdf
SEÇME YAPITLAR 1
(1,58 MB/.pdf
SEÇME YAPITLAR 2
(1,39 MB/.pdf
SEÇME YAPITLAR 3
(2,24 MB/.pdf
DOĞU SORUNU [TÜRKİYE]
(2,44 MB/.pdfMARKS - ENGELS - LENİN
KADIN VE AİLE
(605 KB/.pdfFRİEDRİCH ENGELS
ANTİ-DÜHRİNG
(1,48 MB/.pdf
DOĞANIN DİYALEKTİĞİ
(2,06 MB/.pdf
LUDWİG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU
(363 KB/.pdf
AİLENİN, ÖZEL MÜLKİYETİN VE DEVLETİN KÖKENİ
(548 KB/.pdf
TARİHTE ZORUN ROLÜ
(732 KB/.pdf
KÖYLÜLER SAVAŞI, [Fransa'da ve Almanya'da Köylü Sorunu, Almanya'da Burjuva Demokratik Devrim]
(436 KB/.pdf
KONUT SORUNU
(375 KB/.pdf
ALMANYA'DA DEVRİM VE KARŞI-DEVRİM
(794 KB/.pdf
İNGİLTERE'DE EMEKÇİ SINIFIN DURUMU
(1,60 MB/.pdfVLADİMİR İLİÇ ULYANOV LENİN
NE YAPMALI? [Hareketimizin Canalıcı Sorunları]
(2,64 MB/.pdf
EMPERYALİZM [Kapitalizmin En Yüksek Aşaması]
(423 KB/.pdf
DEVLET VE DEVRİM
(363 KB/.pdf
ÖRGÜTLENME ÜZERİNE
(177 KB/.pdf
MATERYALİZM VE AMPİRYOKRİTİSİZM
(1,85 MB/.pdf
BİR ADIM İLERİ, İKİ ADIM GERİ [Partimizde Bunalım]
(796 KB/.pdf
DEMOKRATİK DEVRİMDE SOSYAL-DEMOKRASİNİN İKİ TAKTİĞİ
(433 KB/.pdf
KARL MARKS [Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti]
(220 KB/.pdf
PROLETARYA DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY
(466 KB/.pdf
NİSAN TEZLERİ VE EKİM DEVRİMİ
(819 KB/.pdf
RUSYA'DA KAPİTALİZMİN GELİŞMESİ [Geniş Çaplı Bir Sanayi İçin Bir İçpazarın Oluşması]
(3,15 MB/.pdf
"SOL KOMÜNİZM": BİR ÇOCUKLUK HASTALIĞI
(348 KB/.pdf
TARIMDA KAPİTALİZM
(1,14 MB/.pdf
ULUSLARIN KENDİ KADERLERİNİ TAYİN HAKKI
(623 KB/.pdfJOZEF STALİN
DİYALEKTİK VE TARİHSEL MATERYALİZM
(449 KB/.pdf
LENİNİZMİN İLKELERİ
(654 KB/.pdf
SBKP (BOLŞEVİK) TARİHİ [Kısa Ders]
(2,82 MB/.pdf
ANARŞİZM Mİ? SOSYALİZM Mİ?
(234 KB/.pdf
ANARŞİZM Mİ, SOSYALİZM Mİ? [Kalıt Yayınları]
(605 KB/.pdf
SON YAZILAR [1950-1953]
(426 KB/.pdfZUBRİTSKİ-MİTROPOLSKİ-KEROV
İLKEL, KÖLECİ VE FEODAL TOPLUM
(529 KB/.pdf
KAPİTALİST TOPLUM
(386 KB/.pdfPJOTR IWANOWİTSCH NİKİTİN
EKONOMİ POLİTİK
(559 KB/.pdfCARL VON CLAUSEWİTZ
SAVAŞ ÜZERİNE
(713 KB/.pdf
SAVAŞ ÜZERİNE [Tam Metin]
(4,29 MB/.pdfFİDEL CASTRO RUZ
CASTRO KONUŞUYOR, [Lee Lockwood]
(1,78 MB/.pdfERNESTO CHE GUEVARA
SAVAŞ ANILARI
(5,18 MB/.pdf
BOLİVYA GÜNLÜĞÜ
(518 KB/.pdfVO NGUYEN GİAP
HALK SAVAŞI, HALK ORDUSU
(962 KB/.pdfMAO ÇE-TUNG
TEORİ VE PRATİK
(192 KB/.pdf
ASKERİ YAZILAR
(357 KB/.pdf
SEÇME ESERLER [Cilt 1]
(927 KB/.pdf
SEÇME ESERLER [Cilt 2]
(1,11 MB/.pdfCARLOS MARİGHELLA
ŞEHİR GERİLLSININ EL KİTABI
(742 KB/.pdfPAUL M. SWEEZY
KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ [Marksist Ekonomi-Politiğin İlkeleri]
(601 KB/.pdfPAUL A. BARAN
BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ
(1,15 MB/.pdfMAHİR ÇAYAN
BÜTÜN YAZILAR
(1.26 MB/.pdfORHAN HANÇERLİOĞLU
DÜŞÜNCE TARİHİ [4000 Yıllık Düşünce, Sanat ve Bilim Tarihinin Klasik Yapıtları Üzerine Eleştirel İnceleme]
(1,82 MB/.pdfSERVER TANİLLİ
UYGARLIK TARİHİ
(2,07 MB/.pdf
YÜZYILLARIN GERÇEĞİ VE MİRASI [İnsanlık Tarihine Giriş-6 kitap birarada]
(202 MB/.pdfGEORGES POLİTZER [Guy Besse-Maurice Cavering]
FELSEFENİN BAŞLANGIÇ İLKELERİ
(914 KB/.pdf
FELSEFENİN TEMEL İLKELERİ
(1,18 MB/.pdfGEORGE THOMSON
İNSANIN ÖZÜ [Bilimin ve Sanatın Kaynakları]
(7,91 MB/.pdf
KAPİTALİZM VE SONRASI [Meta Üretiminin Yükselişi ve Çöküşü]
(3,47 MB/.pdf
MARKSİZM VE ŞİİR
(2,36 MB/.pdfSTEFANOS YERASİMOS
AZGELİŞMİŞLİK SÜRECİNDE TÜRKİYE [Bizanstan 1871'e] (3 kitap birarada tam metin)
(68,1 MB/.pdfEDEBİYAT TÜRÜ (ROMAN, ŞİİR)
GÜLÜNÜN SOLDUĞU AKŞAM, Erdal Öz
(2,86 MB/.pdf
DÜNYAYI SARSAN ON GÜN, John Reed
(5,85 MB/.pdf
BİTMEYEN KAVGA, John Steinbeck
(1,57 MB/.pdf
PAL SOKAĞI'NIN ÇOCUKLARI, Ferenc Molnar
(852 KB/.pdfANA SAYFA