V. İ. LENİN - SEÇME YAZILAR-II


75.00TL 67.50TL

 • TÜM KİTAPLARIMIZDA %10 İNDİRİM MEVCUTTUR.

KİTAPIN PDF TAM METNİ İNTERNET SAYFAMIZDA YAYINLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR. BU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA TAM METİN PDF'Yİ İNDİRİP BİLGİSAYAR/TABLET/TELEFON VB. OKUYABİLİR, DOSTLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ. O ZAMANA KADAR İSTEYEN E-POSTA ADRESİNİ YAZARAK KİTABIN PDF'SİNİ TALEP EDEBİLİR.


“Lecture on the 1905 Revolution”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 23, Moscow 1964’den; “Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 9, Moscow 1972’den; “The Russian Revolution and the Tasks of the Proletariat”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 10, Moscow 1965’den; “Lessons of the Moscow Uprising”) ve “Guerrilla Warfare”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.


“Çağdaş sosyal-demokrasinin Jakobenleri –bolşevikler, Vperyodcular, Syezdov-cular, Proletaryciler (yani Vperyod yanlıları, ‘Kongre’ gurubu ya da Proletary yanlıları)–, verilmiş ve türetilmiş tüm adlarıyla bolşevikler, sloganlarıyla, devrimci ve cumhuriyetçi küçük-burjuvaziyi ve özellikle köylülüğü, bir sınıf olarak proletaryanın tutarlı demokratizmi düzeyine yükseltmek istiyorlar. Onlar, halkın, yani proletarya ve köylülüğün, özgürlüğün düşmanlarını acımasızca yok ederek, onların direncini zorla ezerek, serfliğin, Asyatik barbarlığın ve insan aşağılanmasının her türlü lanetli kalıntılarına karşı hiçbir ödün vermeden, monarşi ve aristokrasiyle ‘avamca’ hesaplaşmasın istiyorlar.”


 •       İÇİNDEKİLER
 •    9 1905 DEVRİMİ ÜZERİNE KONFERANS – Ocak 1917
 •  31 DEMOKRATİK DEVRİMDE SOSYAL-DEMOKRASİNİN İKİ TAKTİĞİ – Haziran 1905
 •  31 Önsöz
 •  37 I. Acil Bir Siyasal Sorun
 •  42 II. RSDİP III. Kongresi’nin Geçici Devrimci Hükümet Üzerine Aldığı Karar Bize Ne Öğretiyor?
 •  51 III. “Çarlık Üzerinde Devrimin Kesin Zaferi” Ne Demektir?
 •  60  IV. Monarşist Düzenin Ortadan Kaldırılması ve Cumhuriyet
 •  68 V. “Devrimi İleriye İtmek” Nasıl Olur?
 •  73 VI. Tutarsız Burjuvaziye Karşı Mücadelede Proletaryanın Elinin Bağlı Kalması Tehlikesi Hangi Yönden Gelebilir?
 •  91 VII. “Tutucuları Hükümetten Tasfiye Etme” Taktikleri
 •  98 VIII. Obvobojdenyecilik ve Yeni-İskracılık
 • 109  IX. Devrim Sırasında Aşırı Muhalefet Partisi Olmak Ne Demektir?
 • 115 X. “Devrimci Komünler” ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü
 • 129 XI. RSDİP’nin III. Kongresi’nin Bazı Kararları İle “Konferans”ınkiler Arasında Yüzeysel Bir Karşılaştırma
 • 136 XII. Eğer Burjuvazi Geri Çekilecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?
 • 148 XIII. Sonuç. Kazanmayı Göze Alıyor muyuz?
 • 162 Sonsöz. Bir Kez Daha Osvobojdenye Eğilimi ve Bir Kez Daha Yeni-İskra Eğilimi
 • 162 III. Diktatörlüğün Kaba Burjuva Konuluşu ve Diktatörlük Üzerine Marks’ın Görüşü
 • 175 RUS DEVRİMİ VE PROLETARYANIN GÖREVLERİ – Mart 1906
 • 189 MOSKOVA AYAKLANMASINDAN ALINACAK DERSLER – Ağustos 1906
 • 200 GERİLLA SAVAŞI – Eylül 1906
 • 215 Açıklayıcı Notlar


“Lecture on the 1905 Revolution”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 23, Moscow 1964’den; “Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 9, Moscow 1972’den; “The Russian Revolution and the Tasks of the Proletariat”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 10, Moscow 1965’den; “Lessons of the Moscow Uprising”) ve “Guerrilla Warfare”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.


Seçme Yazılar-II (2. Baskı)

V. İ. Lenin

Kuramsal Kitaplar-2

ISBN 978-605-4087-099

2. Baskı Haziran 2020, Ankara

1. Baskı Haziran 2010, Ankara

238 Sayfa, 10,5x19,5

75 TL.     Lenin'i Okumanın

     Zamanı Gelmedi mi?


      Bugün, Sovyetler Birliği’nin dağıtılmışlığının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, belki en çok gereksinme duyulan şey, marksizm-leninizmin tarihsel deneyimlerden çıkardığı sonuçlar ve ilkelerdir. Özellikle ulusal sorun konusunda saçma-sapan "tezler", "çözüm" önerileri ortalığı kaplamışken, bu gereksinme çok daha fazladır. Bu gereksinme, marksist-leninistler kadar, kendilerine "marksist" ya da "marksist-leninist" diyenler için de, ilerici, yurtsever ve demokrat herkes için de geçerlidir.

      Her ne kadar, bazıları, günümüzde, genel olarak marksizm-leninizmin geçerli olmadığını, hatta Marks’ı, Engels’i ve Lenin’i "aştığını" söylüyor olsalar da, gelişen tüm ekonomik, siyasal, toplumsal, askeri olaylar, onların teorilerinin ve saptamalarının ne kadar somut ve gerçekçi olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

      Bu bir "sav" değil, kesin gerçektir. Çünkü yaşanan dünya ekonomik bunalımları ve krizleri, "globalleşen dünya"da emperyalizmin tipik saldırgan politikaları ve Irak ve Afganistan işgalleri, Balkanlarda uygulanan "böl-yönet" politikaları, "mikro milliyetçilik" salgınının emperyalizmin "serbest bölgeler" idealine uygun olarak desteklenmesi ve nihayetinde Kürt ulusal sorununun durumu ortadadır.

      Lenin, şüphesiz her konuda okunmalıdır, özümsenmelidir. Ancak içinde yaşadığımız ülkemizin somut koşullarında, emperyalizm, emperyalist sömürü ve ulusal sorun, güncel özelliklere sahip olduğundan, bu konuda Lenin’in saptamalarını bilmek ve kavramak, aynı zamanda somut sorunların somut tahlilini yapabilmek için de gereklidir.

      "Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı"nın içeriğini ve bu hakkın tanınmasının nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan Lenin, bugün, tüm "globalizm" gözbağcılığına ve onun yaratmış olduğu yanılsamalara karşı en tutarlı ve kararlı mücadelenin de yollarını göstermektedir.

      Bize göre, "Lenin okumanın" zamanı çoktan gelmiştir. Ertuğrul Özköklerin, "Kürtlerle birlikte yaşamak zorunda mıyız?" sorusunu ortaya attığı, Kürt milliyetçiliğinin "ilericilik" görünümü altında "ayrılmayı" mutlaklaştırdığı bir dönemde Lenin’i bir kez daha okumak ve ondan öğrenmek, ülkemiz halkının gerçek ve kalıcı kurtuluşu açısından büyük öneme sahip olduğu her türlü tartışmanın üstündedir.

      Aşağıda yayınladığımız Lenin’in Kasım 1913’de yazdığı "Ulusal-Kültürel" Özerklik yazısı, sadece ulusal soruna bir giriş niteliğindedir. Bu "giriş"in bile, bugün pek çok kişi için öğretici olduğu kesindir.


0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli