İlkeriş Yayınları/Sadece Kitap/Siparişlerinizi Bekliyoruz

İlkeris Yayinlari
Sadece Kitap
DEPREM YIKIMI!
06.02.2023 > Saat: 04.17... > 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ,
ADIYAMAN, HATAY dahil 11 İL-İLÇE-KÖY VE DAHA FAZLASINDA ETKİLİ OLAN,
YER YER DEVAM EDEN DEPREM YIKIMLARINDA,
URFA VE ADIYAMAN'DA YAŞANAN SEL FELAKETİNDEKİ ÖLÜMLER, İHMALLER,
KAYIPLAR, SAKATLANMALAR, KIŞ KOŞULLARINDA AÇ-AÇIKTA KALMALAR... NEDENİYLE
YAŞANILAN, YAŞATILAN ACILARA DUYDUĞUMUZ ÜZÜNTÜ VE ÖFKE HİÇ BİTMEYECEK!
YAŞAMINI, YAŞAM OLANAKLARINI, SAĞLIĞINI YİTİREN TÜM CANLARIN ACISI ACIMIZDIR.
DAYANIŞMA İÇİNDEKİ HER İNSAN BU ACILARI AZALTMAKTADIR.
UNUTMAYIP HESAP SORACAĞIZ
YETER ARTIK!

    “Herşey Recep Tayyip Erdoğan iktidarının formel hukuku, yazılı anayasa ve yasaları bir yana bırakarak, bu hukuka ve varolan anayasanın ve yasaların kendisine vermediği yetkiyi fiilen kullanarak, kendine özgü bir hukuk ve bu özgünlük içinde meclis çoğunluğuna dayanarak yasalar yaratmasıyla başladı. Böylece Recep Tayyip Erdoğan, formel hukuku ve anayasayı işlemez hale getirerek, bunlardan doğan meşruiyetini yitirmiştir, gayrı-meşrudur.
    Recep Tayyip Erdoğan’ın “tek adam” iktidarı gayrı-meşrudur.
    Eğer bir iktidar, tam ifadesiyle siyasal iktidar, gayrı-meşru ise, bu iktidarın her türlü icraatı da gayrı-meşrudur. Dolayı-sıyla siyasal iktidarın tüm icraatları ve kararları gayrı-meşrudur ve bu icraat ve kararları kabul etmemek, tanımamak gerekir. Toplumun böyle bir gayrı-meşru iktidara karşı “direnme hakkı”nı nasıl kullanacağı önemlidir.
    Temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı, siyasal iktidarın açık zora başvurduğu koşullarda “direnme hakkı” her türlü araç kullanarak siyasal iktidarın devrilmesini hedeflemek durumundadır. Bu da (adı nasıl konulursa konulsun) topyekün bir dönüşüme yol açar.
    Hangi anayasal düzen altında olunursa olunsun, ne denli "hukukun üstünlüğü"nden söz edilirse edilsin, somut gerçeklik-te, iktidar sahipleri kendi oluşturdukları hukuku bir süre sonra görmezlikten gelmeye başlarlar ve kendi hukuklarını açıkça çiğnerler. Kimi durumda yürütmenin yasama ve yargı karşısında mutlak üstünlüğünün sağlanması şeklinde ortaya çıkan bu hukuk tanımazlık, hukuk ihlalleri, mutlak iktidar isteminin bir yansısıdır. Ülkemizin temel sorunlarından birisi de bu mutlak iktidar istemi ve bu isteme bağlı olarak ortaya çıkan hukuksuzluktur.
    Demokratik devrimin tamamlanmadığı, yani gerçek bir demokrasinin mevcut olmadığı, dolayısıyla demokratik hukuk i-lişkilerinin kökleşmediği bizim gibi ülkelerde her yeni iktidarın, kendisini iktidara getiren hukuksal ilişkileri değiştirmeye kalkışması ve üstelik hukukun kendi iktidarını sınırladığını düşünerek mevcut hukukun dışına çıkması genel bir özelliktir, sistemin temel niteliğidir. Bugün "sivil vesayet" ya da "tek parti diktatörlüğü" denilen durum, bu özelliğin AKP iktidarı koşullarında bir kez daha ortaya çıkışından başka bir şey değildir.
    Bugün AKP iktidarı, kendisini iktidara taşıyan hukuksal yapıyı değiştirmeye kalkışırken, zaten uyulmayan ve sürekli çiğ-nenen ve kendisinin de çiğnediği bir hukuksal yapıyı ortadan kaldırmaya kalkışmaktadır.
    Evet, ülkemizdeki sorun, yeni bir anayasa ya da yeni bir "consensus", yahut yeni bir hukuk sistemi değil, ilan edilen ana-yasaya, "consensus"a ya da hukuk sistemine uyulup uyulmayacağı sorunudur. Her durumda, hukuku oluşturan iktidarlar ya da varolan hukuk yoluyla iktidara gelenler kendi hukuklarını çiğneyeceklerdir.
  Ekonomik ilişkilerden siyasal ilişkilere, özel hukuktan ceza hukukuna kadar tüm alanlarda mevcut hukuk kural ve norm-larının fiilen işlemez hale getirilmesi ya da askıya alınması, görmezlikten gelinmesi, aynı zamanda mevcut yasaların yasa koyucunun amacı dışında yorumlanması ve amacı dışında kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkmaktadır.
  Tüm bunlara bazı mahkemelerin ve yargıçların siyasal iktidarın istediği türden kararlar alabilmesi ve bu yolla yasadışı, hukuk dışı uygulamalara "yasal" görünüm kazandırılması örnekleri de eklendiğinde, ülkede sözcüğün gerçek anlamıyla bir hukuktan, hukuk devletinden ve "hukukun üstünlüğü"nden söz etmenin olanaksız olduğu açıkça görülecektir.
    Böylesine hukuksuzluğun, hukuk dışılığın kolayca uygulanabildiği, yasaların kolayca bir yana itildiği, görmezlikten gelin-diği bir ülkede, açıktır ki, anayasa da anayasal hukuk da hiçbir bağlayıcılığa sahip değildir. Aynı biçimde, anayasanın "temel toplumsal mutabakat metni" olduğuna ilişkin hukuksal düşünce ve kanı da geçerli değildir. Bu durumda, AKP'nin mevcut anayasaya aykırı yasalar çıkarması ve icraatta bulunması ne kadar "meşru" ise, hiçbir "mutabakat" (consensus) aramaksızın meclisteki çoğunluğuna dayanarak bu hukuksuzluğu "meşru"laştıracak yeni bir anayasa yapmaya kalkışması da o kadar "meşru" olmaktadır. Esas olan hukuksuzluktur, yasa koyucuların kendi yaptıkları yasalara uymamalarıdır.
    Eğer bir toplumda, yasa koyucular ve yasaları uygulamakla yükümlü olanlar kendi koydukları yasaları çiğniyorlar, yü-kümlülüklerini yerine getirmiyorlarsa ya da yasaları fiilen uygulanamaz hale getiriyorlarsa, o toplumda hukuktan, hukuk devletinden ya da hukukta ifadesini bulan bir toplumsal düzenden söz edilemez. Böyle bir toplumda, hukuka uymakla yükümlendirilmiş her kesim ve herkes, bu hukuka uymama hakkına sahiptir, artık hukuk hiç kimseyi bağlamaz. 1789 Fransız Devriminde "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"nde ifadesini bulan "direnme hakkı", bu koşullarda tüm yurttaşların hakkı ve görevidir.

→İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ←

İlkeriş YayınlarıZamanın Gerillası-II Zamanın Gerillası-II
Fidel Castro Ruz
Belgesel Kitaplar-26
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN: 978-605-4087-25-9
325 sayfa, 10,5x19,5
40 TL

Fidel Castro'nun sadece Küba'da yayınlanmış kitabının ilk ve Tek Türkçe baskısı.BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR


...
...

Zamanın Gerillası-I

Zamanın Gerillası-I
Fidel Castro Ruz
Belgesel Kitaplar-25
1. Baskı Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-24-2
692 Sayfa, 10,5x19,5
50 TL.

Fidel Castro'nun sadece Küba'da yayınlanmış kitabıdır. Dünyada ve Türkiye'de ilk çeviri baskısıdır.BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR


***
***

Fidel Castro'nun sadece Küba'da 2012 Aralık ayında yayınlanmış kitabıdır. Dünyada ve Türkiye'de ilk çeviri baskısıdır.

Pal Sokağı Çocukları

Pal Sokağı Çocukları
Gençlik/Çocuk-2
Ferenc Molnar
Pal Sokağı Çocukları
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-26-6
286 Sayfa, 10,5x19,5
40 TL.

Yakında baskıda.
BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
Ferenc Molnar'ın Gençlik Kitabı!


***
***
Toplu Öykler

Bütün Eserler
Gençlik/Çocuk-1
Samed Behrengi
Bütün Eserler
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-28-0
314 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Baskıya girecek.BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR


Geri-Bıraktırılmışlık Sürecinde Türkiye-III

1920'li Yıllardan 1970'li Yıllara Türkiye Tarihi-III
Belgesel Kitaplar-21
Stefanos Yerasimos
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-34-1
314 Sayfa, 10,5x19,5
40 TL.

1920'li Yıllardan 1970'li Yıllara Türkiye-III.BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
– 1920'li Yıllardan 1970'li Yıllara Türkiye.Geri-Bıraktırılmışlık Sürecinde Türkiye-II

1920'li Yıllardan 1970'li Yıllara Türkiye-II
Belgesel Kitaplar-20
Stefanos Yerasimos
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-33-4
314 Sayfa, 10,5x19,5
40 TL.

1920'li Yıllardan 1970'li yıllara Türkiye.BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
– Stefanos Yerasimos'un Türkiye Tarihiyle ilgili kitabıdır.Geri-Bıraktırılmışlık Sürecinde Türkiye-I

1920'li Yıllardan 1970'li Yıllara Türkiye-I
Belgesel Kitaplar-20
Stefanos Yerasimos
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-32-7
314 Sayfa, 10,5x19,5
40 TL.

1920'li Yıllardan 1970'li yıllara Türkiye-I.


BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
– Stefanos Yerasimos'un Türkiye Tarihiyle ilgili kitabıdır.
Ekonomi Politiğin Marksist-Ekonomi Politiği-III

Ekonomi Politiğin Marksist-Ekonomi Politiği-III
Ahmet Rıza Salman
Belgesel Kitaplar-18
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-38-9
314 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Bitirilememiş son kitap.


BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
– Ahmet Rıza Salman'ın kansere yakalanması nedeniyle kimi verileri tamamlayamadığı son kitabıdır.
"Türkiye Devriminin Acil Sorunları-II"
Ekonomi Politiğin Marksist Ekonomi-Politiği-II

Ekonomi Politiğin Marksist Ekonomi-Politiği-II
Belgesel Kitaplar-17
Ahmet Rıza Salman
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-37-2
314 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Bitirilememiş son kitap.


BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
– Ahmet Rıza Salman'ın kansere yakalanması nedeniyle kimi verilerini tamamlayamadığı son kitabıdır.
"Türkiye Devriminin Acil Sorunları-II"
Ekonomi Politiğin Marksist Ekonomi-Politiği-I

Ekonomi Politiğin Marksist Ekonomi-Politiği-I
Belgesel Kitaplar-17
Ahmet Rıza Salman
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-36-5
314 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Kanserden Yaşamını Yitirmesi Nedeniyle Tamamlanamamış son kitap.


BASKIYA GİRECEK
DÜZENLENİYOR
– Ahmet Rıza Salman'ın kansere yakalanması nedeniyle kimi verileri tamamlayamadığı son kitabıdır.
"Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I"
Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe - Marksizm

Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe - Marksizm
Belgesel Kitaplar-16
1. Baskı 1 Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-27-3
314 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Georges Politzer'in "Felsefenin Başlangıç İlkeri"nin düzenlenmiş yeni hali.

Bu kitaptaki yazılar, Georges Politzer’in, "Felsefenin Temel İlkeleri”ndeki “Diyalektik Tarihsel Materyalist Felsefe ve Marksizm” başlıklı yazılarından oluşmaktadır.
— İlkeriş Yayınları tarafından kontrol ve redakte edilerek yayına hazırlanmıştır.
— Georges Politzer’in kurşuna dizilmesinden sonra, Maie Politzer, Auschwitz imha kampına gönderilmiş ve Mart 1943'te orada öldürülmüştür.
— Anılarına saygıyla.

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-10

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-10
Belgesel Kitaplar-15
1. Baskı 30 Mart 2019, Ankara
ISBN: 978-605-4087-27-3
325 sayfa, 10,5x19,5
40 TL

1995-2017 tarihli politik-stratejik, ekonomik-demokratik değerlendirmelerden oluşan bir derleme.

İÇİNDEKİLER

– Seçimler ve Devrimciler,

– İç savaş,

– Mevcut Durum Değerlendirmeleri,

– Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkı,

– Devrimci Mücadele ve Mücadele Biçimleri

– Amerikan Emperyalizminin "Demokrasi Projesi"!(Project Democracy),

– Darbe Rivayetleri,

– Demokrasi ve Hukuk Devleti...
...
...
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IX


Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IX
Belgesel Kitaplar-14
Ahmet Rıza Salman
1. Baskı Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-22-8
692 Sayfa, 10,5x19,5
70 TL.

2017'den geriye doğru marksist-leninist ekonomi-politik, araştırma-inceleme, felsefi, kültürel yazılarından oluşmaktadır.


BASKIYA GİRECEK
İÇİNDEKİLER

– Gayrı-Meşru iktidara Karşı Mücadele

– AKP İktidarı ve Tayyip Saltanatı Nasıl Yıkılır

– Başarısız Darbe ve İçsavaş

– Darbe, Karşı-Darbe... Kurgu, Spekülasyon Ve İç Savaş

– 7 Şubat’tan 17 Aralık’a Tayyipçilerin Gülencilerle Savaşı

– Gerilla Savaşının Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Deformasyonu

– Silahlı Eylem Biçimleri, Silahlanma, Teçhizat ve Devrimci Savaş

– Devrimci Mücadele, İlkellik ve Amatörlük

– Ve Soma
***
***

İşçilerin-Emekçi ve Köylülerin Gerçek Gündemine Dair Birçok Konu...

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VIII


Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VIII Belgesel Kitaplar-13
1. Baskı Mayıs 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-21-1
286 Sayfa, 10,5x19,5
40 TL.

* Kadınlara düşen görev, kendi sorunlarını gerek çalışma yaşamında gerek aile ilişkilerinde gerekse toplumsal ilişkilerde karşı karşıya oldukları sorunlarını toplumsal düzenle bağlantılı olarak kavramak ve kavratmak olmalıdır.
* Ve devrimcilerin görevi, kadın-erkek ayrımının en küçük bir izinin bile olmadığı koşullarda devrim mücadelesini yürütmektir.


BASKIYA GİRECEK!
İÇİNDEKİLER

– Tarihte ve Günümüzde Emekçi Kadınlar

– Devrimci Mücadelede Kadınlar

– 8 Mart (Lenin)

– Türkiye'de Kadının Sosyo-Ekonomik Durumu

– Paralı Üniversite Özlemi

– Saf Demokratlar

– 4+4+4'ten 444'e [Çocuk İşçiler, Emekçiler, Öğrenci ve Öğretmenlerden Tasarruf!]

– ...Ve Tanrı Kadını Yarattı, Siyaset te Keşfetti [Pozitif Ayrımcılık Doktrini]

– Muhafazakârlaşma

– Kredili Yaşam Mutluluğu: Müflis Tüccar ve Devlet [60 Yılın Özeti!]

– Gelir Dağılımı
***
***

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
Belgesel Kitaplar-12
Munis Özgl
1. Baskı Haziran 2018, Ankara
ISBN 978-605-4087-19-8
314 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davas savunması.


– Bu savunma, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinde 1993 tarihinde açılmış olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri davasında devrimci tutsaklar tarafından Ekim 1994 tarihinde okunmuştur.
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
Belgesel Kitaplar-11
Munis Özgül
1. Baskı Haziran 2018, Ankara
ISBN 978-605-4087-17-4
239 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası savunması.


– Bu savunma, Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 1993 tarihinde açılmış olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri davasında devrimci tutsaklar tarafından Ekim 1994 tarihinde okunmuştur.
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-V Belgesel Kitaplar-10
M. Çayan-R. Salman
1. Baskı Haziran 2018, Ankara
ISBN 978-605-4087-16-7
335 Sayfa, 10,5x19,5
50 TL.

Mahir Çayan: Yayın Politikamız, Kesintisiz Devrim II-III,THKP'nin Devrim Stratejisi-THKC 1 Nolu Bülteni Bildirileri,
Ahmet Rıza Salman: "Acil" [Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I]

İÇİNDEKİLER

Mahir ÇAYAN

– Yayın Politikamız

– Kesintisiz Devrim II-III

– THKC'nin 1 No.lu Bülteni: İhtilalin Yolu

– THKP 1 No'lu bildiri: THKP'nin Devrim Stratejisi, Amerikan Emperyalizminin Boyunduruğu Altındaki Türkiye


Ahmet Rıza SALMAN

– "ACIL" (Türkiye Devriminin Acil Sorunları-I) (TDAS-I)


Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IV

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IV Belgesel Kitaplar-9
1. Baskı Haziran 2018, Ankara
ISBN 978-605-4087-18-1
ISBN 978-605-4087-143
192 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

Bu derlemedeki yazılar; Alberto Bayo, "150 Questions for a Guerrilla", Carlos Marighella, "Minimanual of the Urban Guerrilla", James Connolly, "Street of the War", Gaby Weber, "Die Guerilla Zieht Bilanz"/Giriş yazar ve yayınlarının İngilizce ve Almanca baskılarından Türkçeye çevrilmiştir.


– Gerilla Nedir (Gerillaya 150 Soru) - General Alberto Bayo
– Şehir Gerillasının el Kitabı - Carlos Marighella
– Sokak Savaşı, Askeri Anlamda Sokak Nedir? [Parça] - James Connolly
– Gerilla Bilanço Çıkarıyor / Giriş [Parça] - Gaby Weber

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III Belgesel Kitaplar-8
1. Baskı Temmuz 2015, Ankara
ISBN 978-605-4087-15-0
236 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Bu derlemedeki yazılar, “Zor Teorisi", Marx/Engels, Werke, Band 20, Berlin/DDR, 1962’den; “Gerilla Savaşı", Che Guevara; Peru 1965: Bir Gerilla Deneyimi Üzerine Notlar, Héctor Béjar, Punto Final, N° 86, Agustos 1969’dan; “Strateji Sorunları ve İlkeler"; Régis Debray; “Devrimde Devrim", Punto Final, N° 25, Mart 1967’den; Carlos Marighella, 1969’dan; “Bir Tupamaro’ya 30 Soru", Punto Final, N° 58, Temmuz 1968’den çevrilmiştir.

– TARİHTE ZORUN ROLÜ – Friedrich Engels,

– GERİLLA SAVAŞI – Che Guevara [Parça]

– PERU 1965 – Héctor Béjar [Parça]

– DEVRİMDE DEVRİM – Regis Debray [Parça]

– STRATEJİ SORUNLARI VE İLKELER–Carlos Marighella

– REGİS DEBRAY VE BREZİLYA DEVRİMCİ HAREKETİ – João Quartim

– BİR TUPAMARO’YA OTUZ SORU

– DEVRİMDE SINIFLARIN MEVZİLENMESİ–Mahir Çayan

– SUNİ DENGE–İlker Akman


Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-II Belgesel Kitaplar-7
ISBN 978-605-4087-143
1. Baskı Haziran 2014, Ankara
270 Sayfa, 10,5x19,5
35 TL.

Carl von Clausewitz-Karl Marks-Friedrich Engels-V. İ. Lenin-Mao Zedung-Võ Nguyên Giáp-Che Guevara-Fidel Castro-Carlos Marighella-João Quartim-Tupamaros-Hüseyin Cevahir
Bu derlemedeki yazılar, “Vom Kriege”, Carl von Clausewitz, “Das revolutionäre Spanien“, Marx-Engels, Werke, Band 10-’dan; “Der Aufstand” Marx-Engels, Werke, Band 8’den; Marx-Engels, Werke, Band 22’den; “Lessons of the Moscow Uprising” “Guerrilla Warfare”, V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11’den; “Problems of Strategy in China’s Revolutionary War”, Mao Zedung, Seçme Yapılar, Cilt I, Pekin, 1967’den; “Marxist-Leninist Theory on Military Organization of the Proletariat”, Võ Nguyên Giáp, Hoc Tap’dan; “The Military Art of People’s War” Võ Nguyên Giáp, Vietnamese Studies, Nº 7’den; “La Guerra de Guerrillas”, Che Guevara, 1960’dan; “Speech to the OLAS Conference”, Fidel Castro, International Socialist Review, Kasım-Aralık 1967’den; “La acción revolucionaria en la constitución de la organización”, Carlos Marighella, Kasım 1969’dan; “Dictatorship and Armed Struggle in Brazil”, João Quartim, 1971’den; “Partido O Foco Un falso dilema”dan Türkçe'ye çevrilmiştir.

– Savaş Üzerine, CARL VON CLAUSEWITZ

– İspanya’da Gerilla Savaşı, KARL MARKS

– Ayaklanma, Barikat Savaşı, FRIEDRICH ENGELS

– Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler, V. İ. LENİN

– Gerilla Savaşı, V. İ. LENİN

– Çin Devrimci Savaşında Strateji Sorunları, MAO ZEDUNG

– Proletaryanın Askeri Örgütlenmesi Üzerine, VÕ NGUYÊN GİÁP

– Marksist-Leninist Teori, VÕ NGUYÊN GİÁP

– Halk Savaşının Askeri Sanatı, VÕ NGUYÊN GİÁP

– Gerilla Savaşı, CHE GUEVARA

– Devrimin Yolu, FİDEL CASTRO

– Devrimci Örgütün Kurulmasında Devrimci Eylemin İşlevi, CARLOS MARIGHELLA

– Brezilya’da Devrimci Savaşa Geçis, JOÃO QUARTİM

– Parti Ya Da Foko: Yanlış Bir İkilem, TUPAMAROS

– Kitleler, Küba Devrimi ve Yeni Oportünizm, HÜSEYİN CEVAHİR


Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I Belgesel Kitaplar-6
ISBN 978-605-4087-136
212 Sayfa, 10,5x19,5
2. Baskı Haziran 2014, Ankara
1. Baskı Kasım 2012, Ankara
30 TL.

Sun Tzu, Niccolò Machiavelli, Carl von Clausewitz, Friedrich Engels
Bu derlemedeki yazılar, Sun Tzu, “The Art of War”, Niccolò Machiavelli, “Il Principe”, Carl von Clausewitz, “Die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens” ve Friedrich Engels, “Taktik der Infanterie aus den materiellen Ursachen abgeleitet”, Marx-Engels, Werke, Band 20, Berlin, 1962’den Türkçe'ye çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

“Savaşı yönetmenin kendisi, kuşku-suz, çok zor değildir. Ama zorluk, savaşın temel ilkelerini anlamak için gerekli olan bilgelikte ve büyük deha sahibi olmakta da değildir. Bu ilkelere, önyargısız ve konuya tümüyle yabancı olmayan bir zihinle ulaşılabilinir. Hatta bu ilkelerin harita ya da kağıt üzerinde sunulması hiç de zor değildir ve iyi bir harekât planı tasarlamak büyük ustalık gerektirmez. Güç olan, kendimiz için ortaya koyduğumuz ilkelere savaş boyunca sadık kalabilmektir.” Carl Von Clausewitz

– SUN TZU: SAVAŞ SANATI

– NİCCOLÒ MACHİAVELLİ: PRENS

– CARL VON CLAUSEWİTZ: SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ

– FRİEDRICH ENGELS: MADDİ NEDENLERDEN ÇIKARTILMIŞ PİYADE TAKTIĞİ (1700-1870)


Seçme Yazılar-V

Seçme Yazılar-V
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-5
1. Baskı Eylül 2011, Ankara
ISBN 978-605-4087-129
224 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

The Collapse of The Second International”, V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 21, Moscow 1964’den ve “The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky”, V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 28, Moscow 1974’den Türkçe'ye çevrilmiş ve yayına hazirlanmıştır.

“Bir marksist için, devrimci bir durum olmaksızın bir devrimin olanaksız olduğu tartışmasızdır, ama her devrimci durum da dev-rime yol açmaz. Genel olarak söylersek, devrimci bir durumun belirtileri nelerdir? Üç büyük belirtiyi gösterirken kesinlikle hata yapmamış oluruz: 1) Egemen sınıflar için hiçbir degişiklik olmaksızın kendi egemenliklerini korumalarının olanaksız olduğu zaman; şu ya da bu biçimde 'üstteki sınıflar' arasında bir kriz, ezilen sınıfların hoşnutsuzluk ve öfkesinin had safhaya ulaşmasıyla egemen sınıfın siyasetinde bir çatlağa yol açan bir kriz olduğu zaman. Devrimin olması için, genellikle 'alttaki sınıfların' eskisi gibi yaşamak 'istememesi' yeterli değildir; aynı zamanda 'üstteki sınıfların' da eskisi gibi 'yaşayamaması' gerekir. 2) Ezilen sınıfların sıkıntılarının ve gereksinimlerinin her zamankinden çok daha fazla ağırlaştığı zaman; 3) Yukarıdaki nedenlerin bir sonucu olarak, 'barış zamanı'nda soyulmalarına şikayet etmeden izin veren, ama çalkantılı dönemlerde, hem bunalımın koşulları tarafından hem de 'üstteki sınıflar'ın kendileri tarafından bağımsız tarihsel eyleme itilen kitlelerin faaliyetinde oldukça büyük artış olduğu zaman.” (V. İ. Lenin)

– II. ENTERNASYONAL’İN ÇÖKÜSÜ

– PROLETER DEVRİMİ VE DÖNEK KAUTSKY

– KURUCU MECLİS ÜZERİNE TEZLER

– VANDERVELDE’İN DEVLET ÜZERİNE YENİ KİTABI


Seçme Yazılar-IV

Seçme Yazılar-IV
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-4
ISBN 978-605-4087-112
1. Baskı Aralık 2010, Ankara
227 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

“On the Manifesto of the Armenian Social-Democrats” (Ermeni Sosyal-Demokratlarının Bildirgesi Üzerine) ve “The National Question in Our Programme” (Programımızda Ulusal Sorun), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 6, Moscow 1964; “Resolution on The National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Karar), “‘Cultural-National’ Autonomy” (“Ulusal-Kültürel” Özerklik) ve “The National Programme of the R.S.D.L.P.” (RSDİP’in Ulusal Programı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 19, Moscow 1964; “Critical Remarks on the National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Eleştirel Notlar) ve “The Right of Nations to Self-Determination” (Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 20, Moscow 1964; “On the National Pride of the Great Russians” (Büyük-Rusların Ulusal Onuru Üzerine), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1964; “Preliminary Draft Theses on National and Colonial Questions for the Second Congress of the Communist International“ (Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu Üzerine Tezlerin Ön Taslağı), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 31, Moscow 1965; “Theses for a Lecture on the National Question” (Ulusal Sorun Üzerine Bir Konferans İçin Notlar), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 41, Moscow 1977’den Türkçe'ye çevrilmiş ve yayınlanmıştır.

“Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı (yani ayrılma sorununu kararlaştırılmasının tam olarak özgür ve demokratik bir yönteminin anayasal güvencesi) hiçbir koşul altında, belli bir ulusun ayrılmasının uygunluğuyla karıştırılamaz. Sosyal-demokrat parti, ayrılmanın uygunluğu sorununu, her özgül durumda, bir bütün olarak toplumsal gelişmenin ve proletaryanın sosyalizm için yürüttüğü sınıf mücadelesinin çıkarlarına yararlı olup olmadığına bakarak karar vermek zorundadir.” (V. İ. Lenin)

– ERMENİ SOSYAL-DEMOKRATLARININ BİLDİRGESİ ÜZERİNE

– PROGRAMIMIZDA ULUSAL SORUN

– ULUSAL SORUN ÜZERİNE TEZLER

– ULUSAL SORUN ÜZERİNE KARAR

– “ULUSAL-KÜLTÜREL” ÖZERKLİK

– RSDİP’İN ULUSAL PROGRAMI

– ULUSAL SORUN ÜZERINE ELEŞTİREL NOTLAR

– ULUSAL SORUN ÜZERİNE BİR KONFERANS İÇİN NOTLAR

ULUSLARIN KENDI KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI

– BÜYÜK-RUSLARIN ULUSAL ONURU ÜZERİNE

– ULUSAL SORUN VE SÖMÜRGELER SORUNU ÜZERİNE TEZLERİN ÖN TASLAĞI


Seçme Yazılar-III

Seçme Yazılar-III (2. baskı)
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-3
ISBN 978-605-4087-105
2. Baskı Haziran 2020, Ankara
1. Baskı Haziran 2010, Ankara
212 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

“The Task of the Proletariat in Present Revolution” – Nisan Tezleri), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 24, Moscow 1964’den; “Lesson of the Revolution”), One of the Fundamental Questions of the Revolution) ve “The State and Revolution. The Marxist Theory of the State and the Tasks of the Proletariat in the Revolution”V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 25, Moscow 1964’den; Marxism and Insurrection) ve Letter to Central Committee Members”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 26, Moscow 1964’den Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

“Ezen sınıflar, büyük devrimcileri yaşadıkları sürece sürekli olarak izlemişler, onların öğretilerini en vahşi düşmanlıkla, en koyu kinle, en ahlaksız yalan ve iftira kampanyalarıyla karşılamışlardır. Ölümlerinden sonra ise, onları zararsız ikonlara dönüştürmeye, azizleştirmeye, deyim yerindeyse, ezilen sınıfları 'teselli etmek' ve aldatmak için onların adlarını bir haleyle süslemeye girişirlerken diğer taraftan da devrimci öğretinin özü kuşa çevrilir, devrimci keskinliği köreltilir ve sıradanlaştırılır. Günümüzde, burjuvazi ve isçi sınıfı hareketi içindeki oportünistler, marksizmin bu biçimde "düzeltilmesi" konusunda anlaşıyorlar. Onlar, marksist öğretinin devrimci yanını, devrimci ruhunu bir yana bırakıyorlar, siliyorlar ve çarpıtıyorlar. Burjuvazi için kabul edilebilir görünen ya da kabul edilen şeyleri ön plana çıkarıyorlar ve övüyorlar.”

– BUGÜNKÜ DEVRİMDE PROLETARYANIN GÖREVLERİ (NİSAN TEZLERİ)

– DEVRİM DERSLERİ

– DEVRİMİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ

DEVLET VE DEVRİM

– MARKSİZM VE AYAKLANMA

– MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİNE MEKTUP


Seçme Yazılar-II

Seçme Yazılar-II (2. Baskı)
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-2
ISBN 978-605-4087-099
2. Baskı Haziran 2020, Ankara
1. Baskı Haziran 2010, Ankara
238 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

“Lecture on the 1905 Revolution”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 23, Moscow 1964’den; “Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 9, Moscow 1972’den; “The Russian Revolution and the Tasks of the Proletariat”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 10, Moscow 1965’den; “Lessons of the Moscow Uprising”) ve “Guerrilla Warfare”), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 11, Moscow 1965’den Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.“Çağdaş sosyal-demokrasinin Jakobenleri –bolşevikler, Vperyodcular, Syezdov-cular, Proletaryciler (yani Vperyod yanlıları, ‘Kongre’ gurubu ya da Proletary yanlıları)–, verilmiş ve türetilmiş tüm adlarıyla bolşevikler, sloganlarıyla, devrimci ve cumhuriyetçi küçük-burjuvaziyi ve özellikle köylülüğü, bir sınıf olarak proletaryanın tutarlı demokratizmi düzeyine yükseltmek istiyorlar. Onlar, halkın, yani proletarya ve köylülüğün, özgürlüğün düşmanlarını acımasızca yok ederek, onların direncini zorla ezerek, serfliğin, Asyatik barbarlığın ve insan aşağılanmasının her türlü lanetli kalıntılarına karşı hiçbir ödün vermeden, monarşi ve aristokrasiyle ‘avamca’ hesaplaşmasın istiyorlar.”

– 1905 DEVRİMİ ÜZERINE KONFERANS

İKİ TAKTİK

– RUSYA DEVRİMİ VE PROLETARYANIN GÖREVLERİ

– MOSKOVA AYAKLANMASINDAN ALINACAK DERSLER

– GERİLLA SAVAŞI


Seçme Yazılar-I

Seçme Yazılar-I
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-1
ISBN 978-605-4087-075
1. Baskı Ekim 2009, Ankara
202 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

“Where to begin?”), “A Talk With Defenders of Economism”) ve “What is to be Done?), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 5, Moscow 1961’den; “Revolutionary Adventurism”) ve “A Letter to a Comrade on Our Organisational Tasks”) V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 6, Moscow 1964’den Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

“Kaynaşmış bir gurup halinde, sarp ve zorlu bir yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak yürüyoruz. Düşman tarafından her yandan kuşatılmış durumdayız ve onların sürekli ateşi altında hemen hemen hiç durmaksızın ilerlemek zorundayız. Daha ilk baştan kendimizi tek başına bir gurup olarak ayırarak ve uzlaşma yolu yerine mücadele yolunu seçerek, bizi suçlayanların bulunduğu yakınımızdaki bataklığa çekilmemek için, düşmanla savaşmak amacıyla gönüllü ve tam olarak birleşmiş bulunuyoruz.” (Ne Yapmalı?)

– NEREDEN BASLAMALI?

– EKONOMİZMİN SAVUNUCULARIYLA BİR KONUŞMA

NE YAPMALI? [Parça]

– DEVRİMCİ MACERACILIK

– ÖRGÜTSEL GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE BİR YOLDAŞA MEKTUP


Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-II

Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri
[Kolombiya/Peru/Bolivya]
Cilt: II

Richard Gott
Tarihsel Kitaplar-2
1. Baskı Haziran 2009, Ankara
1. Baskı: Verso, 1970
Tüm hakları saklıdır © Richard Gott 1970
ISBN 978-605-4087-051 (2.c)
379 Sayfa, 10,5x19,5
55 TL.

Richard Gott’un
Guerrilla Movements in Latin America
kitabının Seagull 2008 baskısından Türkçe’ye çevrilmiştir.

“Geniş tutulmuş bir değerlendirmeyle, son iki yüzyılda dünya beş büyük devrim görmüştür: Fransız, Rus, Vietnam, Çin ve Küba devrimleri.

  Ve şu soru ortaya çıkıyor: Devrimciler –kapsamlı ve önemli değişimleri kavrama yeteneğine sahip insanlar–, bu devrimler arasındaki zamanlarda ne yaparlar?

  Yanıtı açıktır: bu zamanı başarısız devrimleri örgütlemekle geçirirler.

  Her ne kadar bu devrimler başarılı olmamışsa da, sonunda belki de başarılı olabilecek bir devrimci geleneği besleyen bir halk söylencesi doğurmuştur.”

  Richard Gott, İngiliz The Guardian gazetesinin eski Latin-Amerika muhabiri ve editörü. Latin-Amerika üzerine yayınlanmış “Küba, Yeni Bir Tarih” ve “Chavez ve Bolivarcı Devrim” adlı iki kitabı daha vardır.


Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I

Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri
[Guatemala/Venezüella]
Cilt: I

Richard Gott
Tarihsel Kitaplar-1
ISBN 978-605-4087-044 (1.c)
1. Baskı Haziran 2009, Ankara
306 Sayfa, 10,5x19,5
50 TL.

Richard Gott’un
Guerrilla Movements in Latin-America
kitabının Seagull 2008 baskısından Türkçe’ye çevrilmiştir.
Birinci Baskı: Verso, 1970
Tüm hakları saklıdır © Richard Gott 1970

  “Geniş tutulmuş bir değerlendirmeyle, son iki yüzyılda dünya beş büyük devrim görmüştür: Fransız, Rus, Vietnam, Çin ve Küba devrimleri.

  Ve şu soru ortaya çıkıyor: Devrimciler –kapsamlı ve önemli değişimleri kavrama yeteneğine sahip insanlar–, bu devrimler arasındaki zamanlarda ne yaparlar?

  Yanıtı açıktır: bu zamanı başarısız devrimleri örgütlemekle geçirirler.

  Her ne kadar bu devrimler başarılı olmamışsa da, sonunda belki de başarılı olabilecek bir devrimci geleneği besleyen bir halk söylencesi doğurmuştur.”

  Richard Gott, İngiliz The Guardian gazetesinin eski Latin-Amerika muhabiri ve editörü. Latin-Amerika üzerine yayınlanmış “Küba, Yeni Bir Tarih” ve “Chavez ve Bolivarcı Devrim” adlı iki kitabı daha vardır.


Ayaklar Baş Olunca

Ayaklar Baş Olunca
Maksimilien Robespierre
[Jakoben Söylevler]
Belgesel Kitaplar-3
ISBN 978-605-4087-020
2. Baskı Ekim 2016, Ankara,
1. Baskı Ekim 2008, Ankara,
189 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

1787-1860 Parlamento Arşivleri’nden [Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Paris 1887 etc.] çevrilmiştir


  “Tüm Fransız terörizmi, burjuvazinin düşmanlarıyla, mutlakıyet ile, feodalizm ile ve darkafalılık ile avamca hesaplaşmaktan başka bir şey değildir.”
[K. Marks, Burjuvazi ve Karşı-Devrim]

  “Paris’in varlıksız yığınları, Terör döneminde, egemenliği bir an ellerine geçirebilmiş ve böylece burjuva devrimini burjuvazinin kendine karşı zafere götürebilmiştir."
[F. Engels, Anti-Dühring]


... İki, Üç, Daha Fazla Vietnam

... İki, Üç, Daha Fazla Vietnam
Che Guevara
Belgesel Kitaplar-4
1. Baskı Mart 2010, Ankara
ISBN 978-605-4087-082
116 Sayfa, 10,5x19,5
20 TL.

“Carta de despedida a Fidel Castro” (1965), “Guerra de Guerrillas: Un Método” (Cuba Socialista, N° 25, Eylül 1963) ve “Segunda Declaración de La Habana” (1962) Ahmet Sarıoğlu tarafından; ”Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental” (Tricontinental, Nisan 1967) ve “Declaración General de la Primera Conferencia Latinoamericana de Solidaridad”, (Teoría y Práctica, Havana, Ağustos 1967)'den çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

Ölüm,
nereden ve nasıl gelirse gelsin,
savaş sloganlarımız
kulaktan kulağa yayılacaksa,
ve silahlarımız
elden ele geçecekse,
ve başkaları yeni savaş
ve zafer naralarıyla
ve de makineli tüfek sesleriyle
cenazelerimize ağıt yakacaksa,
hoş geldi,
safa geldi.


Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı

Vietnam Ulusal Kurtuluş Savaşı
[Genel Çizgi, Strateji ve Taktik]
Võ Nguyên Giáp
Belgesel Kitaplar-5
ISBN 978-605-4087-068
1. Baskı Ekim 2009, Ankara
124 Sayfa, 10,5x19,5
20 TL.

14-17 Aralık 1969’da Nhân Dân ve Quân Dôi Nhân Dân’da basılmış ve 17-20 Aralık 1969’da Hanoi Radyosu’nda yayınlanmış metinden derlenmiştir.

“Amerikan saldırganlığına karşı mücadele, ulusumuzun büyük direniş savaşı, bugünkü çagda en devrimci güçler ile en gerici güçler arasında en keskin bir güç denemesidir.

Halkımızın zaferi, dünyanın devrimci güçlerinin ve ilerici halklarının genel zaferidir.
Zafere kadar Amerikan saldırganlarıyla savaşmak bizim kutsal ulusal görevimiz ve uluslararası ödevimizdir.”
Võ Nguyên Giáp


Kesintisiz Devrim-I

Kesintisiz Devrim-I
Mahir Çayan
Belgesel Kitaplar-2
ISBN 978-605-4087-013
3. Bask Mart 2017, Ankara
2. Baskı Aralık 2010, Ankara
1. Baskı Eylül 2008, Ankara
85 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.

Nisan 1971’de Kurtuluş Yayınları tarafından broşür olarak yayınlanmıştır.

  “Marksizm son derece derinliği olan, son derece karmaşık bir doktrindir.”

  Marksizm sürekli olarak, hayatın yeni gerçekleri karşısında derinleşip, zenginleşen, kendi kendini aşan bir doktrindir.

  Marksizmde esas olan lafızlar değil, muhtevadır.

  Marksizmde değimşeyen tek şey, Lenin’in deyişiyle onun yaşayan ruhu olan diyalektik metottur.

  Diyalektiğin en elemanter iki unsuru olan zaman ve mekan kavramları dikkate alınmazsa, Marks ve Engels’e göre Lenin’in, Lenin ve Stalin’e göre Mao Tse-Tung’un ve Mao’ya göre de emperyalizmin III. bunalım döneminin muzaffer proleter devrimcilerinin revizyonistliklerinden bahsetmek mümkündür.”
Komünist Manifesto

Komünist Manifesto
Karl Marks-Friedrich Engels
Belgesel Kitaplar-1
ISBN 978-605-4087-006
3. Baskı Haziran 2014, Ankara
2. Baskı Eylül 2008, Ankara
1. Baskı Ağustos 2008, Ankara
78 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.

Almanca (Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Band 4, 1972, Berlin/DDR.)'dan çevrilmiştir.

  "Özel mülkiyeti ortadan kaldırma isteğimiz karşısında dehşete kapılıyorsunuz. Oysa özel mülkiyet sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için zaten ortadan kalkmıştır, birkaç kişi için varlığı, onda dokuzu için varolmadığı için vardır. Demek ki, siz, toplumun büyük bir çoğunluğunun mülksüzleştirilmesini zorunlu koşul olarak dayatan bir mülkiyeti ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz.
  Tek sözcükle, sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmayı istediğimiz için bize saldırıyorsunuz.
  Kuşkusuz, biz de bunu istiyoruz."