İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap... İki, Üç, Daha Fazla Vietnam

... İki, Üç, Daha Fazla Vietnam
Che Guevara

“Carta de despedida a Fidel Castro” (1965),
“Guerra de Guerrillas: Un Método” (Cuba Socialista, N° 25, Eylül 1963),
“Segunda Declaración de La Habana” (1962), ”Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental” (Tricontinental, Nisan 1967), “Declaración General de la Primera Conferencia Latinoamericana de Solidaridad”, (Teoría y Práctica, Havana, Ağustos 1967).
Belgesel Kitaplar-4
Birinci baskı Mart 2010, Ankara
ISBN 978-605-4087-082
116 Sayfa, 10,5x19,5
15 TL.

FİDEL’E MEKTUP

Fidel'e Mektup

Havana
Tarım Yılı


      Fidel,
      Şu saatte o kadar çok şey anımsıyorum: María Antonia’nın evinde karşılaşmamız, bana seninle gelmemi önerişin ve hazırlıkların tüm heyecanı.
      Bir gün ölüm durumunda kime haber vereceklerini sormaya gelmişlerdi ve bu gerçek olasılık hepimizi sarsmıştı. Daha sonra bunun gerçek olduğunu, devrimde (eğer gerçekten devrimse) zafer ya da ölümle karşılaşılacağını biliyoruz. Pek çok yoldaşımızı zafer yolunda yitirdik.
      Bugün her şey daha az dramatik, çünkü daha olgunuz. Ama olay kendini yineliyor. Beni Küba Devrimi’nin toprağına bağlayan görevlerimin bir bölümünü başardığımı hissediyorum ve seninle, yoldaşlarımla ve şimdi benim de halkım olan halkınla vedalaşmalıyım.
      Parti yöneticiliğinden, bakanlık görevimden, binbaşılık rütbemden ve Küba yurttaşlığından resmen ayrılıyorum. Küba’ya beni bağlayan hiç bir yasal bağım yok artık; resmi konumlar gibi ortadan kaldırılamayacak daha farklı türden bağlar var sadece.
      Geçmiş yaşamıma baktığımda, devrimin zaferini pekiştirmek için kendimi adayarak ve sadakatle çalıştığıma inanıyorum. Benim en önemli tek eksikliğim, Sierra Maestra’daki ilk anlarda sana yeterince güvenmemem, ve senin önder ve devrimci niteliğini hemen anlayamamış olmamdır.
      Nice görkemli günler yaşadım ve senin yanında, Karayipler bunalımının en parlak ve en acı günlerinde halkınızdan biri olmanın onurunu duydum. O günlerde senin gösterdiğin parlaklığı pek az devlet adamı gösterebilir. İkirciksiz seni izlemekten, senin düşünce ve kavrayış tarzınla ve onların içerdiği tehlikeler ve güdülerle özdeşleşmiş olmaktan kıvanç duyuyorum.
      Dünyanın başka bölgelerinde benim küçük de olsa çabalarıma ihtiyaç var. Küba’daki sorumluluğundan dolayı senin yapamadıklarını ben yapabilirim. Ve şimdi ayrılma zamanı geldi.
      Bunu sevinç ve üzüntü karışımı bir duyguyla yaptığımın bilinmesini isterim. Burada, sosyalizmin inşası için taşıdığım en saf umutları ve sevdiklerimin en değerlisini, beni oğulları gibi kabul eden bir halkı bırakıyorum. Bu, benim ruhumun bir bölümünü derinden yaralıyor. Yeni savaş alanlarında, senin bana öğrettiğin inancı, halkımın devrimci ruhu ve görevlerin en kutsalı –nerede olursa olsun emperyalizme karşı savaşmak– benimle birlikte olacak. Beni yatıştıran ve acılarımı dindiren de budur.
      Bir kez daha belirteyim ki, onun örneğinden kaynaklanan sorumluluğum dışında Küba’ya karşı hiç bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Eğer başka bir gökyüzünün altında son saatim gelirse, o anda tek düşüneceğim bu halk ve özellikle de sen olacaksın. Öğrettiklerinden ve ortaya koyduğun örnekten için sana teşekkür ederim. Eylemimin son anına kadar bunlara bağlı kalmaya çalışacağım. Kendimi her zaman Devrimimizin dış politikasıyla özdeşleştirdim ve böyle olmayı da sürdüreceğim. Nerede olursam olayım bir Kübalı devrimci olarak sorumluluğumu daima hissedeceğim ve Kübalı bir devrimci olarak hareket edeceğim. Çocuklarıma ve karıma maddi hiç bir şey bırakmıyorum, ve bundan dolayı üzüntü duymuyorum, böyle olmasından da mutluyum; onlar için hiç bir şey istemiyorum, çünkü Devlet onların yaşamaları için yeterli şeyleri verecek ve eğitimlerini sağlayacaktır.
      Sana ve halkımıza söylemek istediğim çok şey var, ama bunların gerekli olmadığını hissediyorum; onlara karşı duygularımı sözcükler yeterince ifade edemez ve bunun için kötü el yazımla kağıt tüketmeye de gerek yok.

      Hasta la victoria siempre!
      Patria o Muerte!
      Devrimciliğimin olanca sıcaklığıyla seni kucaklıyorum!

      Che