İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm - Marksizm

Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe
Marksizm
Georges Politzer
Belgesel Kitaplar-16
Birinci baskı, Mart 2023, Ankara
ISBN 978-605-4087-082
180 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL

Georges Politzer
Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe
Marksizm


5- İÇİNDEKİLER
13- Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm - Marksizm
15- Georges Politzer (Georges Cogniot)
23- Önsöz
29- Yayıncıların Önsözü
31- Birinci Kısım - Felsefenin Sorunları
31- Giriş
31- Giriş"
31- I. Felsefeyi Niçin Öğrenmeliyiz?"
33- II. Felsefe Öğrenmek Zor Bir Şey Midir?"
33- III. Felsefe Nedir?"
34- IV. Materyalist Felsefe Nedir?"
35- V. Materyalizm İle Marksizm Arasındaki İlişkiler Nelerdir?"
37- VI. Egemen Sınıfların Marksizme Karşı Kampanyaları"
40- Birinci Bölüm - Felsefenin Temel Sorunu"
40- I. Felsefe Öğrenmeye Nasıl Başlamalıyız?"
40- II. Evreni Açıklamanın İki Biçimi"
41- III. Madde ve "Ruh""
41- IV. Madde Nedir?, "Ruh" Nedir?"
43- V. Felsefenin Temel Sorusu ya da Sorunu"
43- VI. İdealizm ya da Materyalizm"
46- Okuma
46- Dipnot
47- İkinci Bölüm - İdealizm
47- I. Ahlaki İdealizm ve Felsefi İdealizm
48- II. Berkeley'in İdealizmini Niçin Öğrenmeliyiz?
50- III. Berkeley'in İdealizmi
54- IV. "İdealist" Uslamlamanın Sonuçları
54- V. İdealist Kanıtlar
57- Okuma Parçaları
57- Dipnot
59- Üçüncü Bölüm - Materyalizm
59- I. Materyalizmi Niçin Öğrenmemiz Gereklidir?
60- II. Materyalizm Nereden Gelir?
61- III. Materyalizm Nasıl ve Niçin Gelişti?
62- IV. Materyalistlerin İlkeleri ve Kanıtları Nelerdir?
65- Dipnot
67- Dördüncü Bölüm - Kim Haklı: İdealist mi, Materyalist mi?
67- I. Sorunu Nasıl Koymalıyız
68- II. Dünyanın Yalnızca Bizim Düşüncemizde Varolduğu Doğru Mudur?
70- III. Şeyleri Bizim Fikirlerimizin Yarattığı Doğru Mudur?
72- IV. "Ruh"un Maddeyi Yarattığı Doğru Mudur?
73- V. Materyalistler Haklıdırlar ve Bilim Onların İddialarını Tanıtlar
75- Okuma Parçaları
75- Dipnot
77- Beşinci Bölüm - Üçüncü Bir Felsefe Var Mıdır? Bilinemezcilik
77- I. Niçin Üçüncü Bir Felsefe?
78- II. Bu Üçüncü Felsefenin İleri Sürdüğü Kanıtlar
80- III. Bu Felsefe Nereden Geliyor?
81- IV. Vardığı Sonuçlar
83- V. Bu "Üçüncü Galsafe" Nasıl Çürütülür?
85- Vargı
87- Okuma Parçaları
87- Yolkama Soruları
88- Dipnot
89- İkinci Kısım - Felsefi Materyalizm
89- Birinci Bölüm - Madde ve Materyalistler
89- I. Madde Nedir?
90- II. Birbirini İzleyen Madde Teorileri
92- III. Materyalistlere Göre Madde Nedir?
93- IV. Uzay, Zaman, Hareket ve Madde
94- Vargı
96- Okuma Parçaları
96- Dipnot
97- İkinci Bölüm - Materyalist Olmak Ne Demektir?
97- I. Teori İle Pratiğin Birliği
98 II. Düşünce Alanında Materyalizm Yanlısı Olmak Ne Demektir?
100- III. Pratikte Nasıl Materyalist Olunur?
103- IV. Vargı
103- Dipnot
105- Üçüncü Bölüm - Matiryalizmin Tarihi
106- I. Bu Tarihi Öğrenme Zorunluluğu
107- II. Marksizm Öncesi Materyalizm
116- III. İdealizm Nereden Geliyor?
117- IV. Din Nereden Geliyor?
119- V. Marksizm Öncesi Materyalizmin Değerleri
122- VI. Marksizm Öncesi Materyalizmin Kusurları
125- Okuma Parçaları
125- Yoklama Soruları
126- Dipnot
127- Üçühcü Mısım - Metafiziğin İncelenmesi
127- Tek Bölüm - Metafizik Yöntem Nedir?
128- I. Bu Yöntemin Temel Özellikleri
137- II. Özet
139- III. Metafizik Doğa Anlayışı
141- IV- Metafizik Toplum Anlayışı
142- V. Metafizik Düşünce Anlayışı
143- VI. Mantık Nedir?
146- VII. "Metafizik" Sözcüğünün Açıklaması
147- Yoklama Soruları
147- Yazılı Ödev
147- Dipnot
149- Dördüncü Kısım- Diyalektiğin İncelenmesi
149- Birinci Bölüm - Diyalektiğin İncelenmesine Giriş
149- I. Hazırlayıcı Uyarılar
151- II. Diyalektik Yöntem Nereden Doğmuştur?
153- III. Diyalektik, Uzun Zaman Niçin Metafizik Yöntemin Baskısı Altında Kaldı?
155- IV. 18. Yüzyıl Materyalizmi Niçin Metafizikti?
158- V. Diyalektik Materyalizm Nasıl Doğru? Hegel ve Marks
161- İkinci Bölüm - Diyalektiğin Yasaları - Birinci Yasa: Diyalektik Değişme
161- I. Diyalektik Hareketten Ne Anlaşılır?
164- II. "Diyalektik İçin Kesin, Mutlak, Kutsal Hiçbir Şey Yoktur"
166- III. Süreç
168- Dipnot
169- Üçüncü Bölüüm - İkinci Yasa: Karşılıklı Etki
169- I. Süreçlerin Zincirleme Sıralanışı
173- II. 19. Yüzyılın Büyük Buluşları
175- III. Tarihsel Gelişme ya da Sarmal (Sipiral) Gelişme
177- IV. Vargı
177- Dipnot
179- Dördüncü Bölüm - Üçüncü Yasa: Çelişki
180- I. Yaşam ve Ölüm
181- II. Şeyler Kendi Karşıtlarına Dönüşür
185- III. Olumlama, Yadsıma ve Yadsımanın Yadsınması
189- IV. Durumu Gözden Geçirelim
190- V. Karşıtların Birliği
193- VI. Sakınılacak Yanlışlar
195- VII. Diyalektiğin Pratik Sonuçları
197- Okuma Parçaları
197- Dipnot
199- Beşinci Bölüm - Dördüncü Yasa: Niceliğin Niteliğe Dönüşmesi ya da Sıçramalı İlerleme Yasası
199- I. Reformlar mı Devrim mi?
204- II. Tarihsel Materyalizm
207- Okuma Parçaları
207- Yoklama Soruları
208- Dipnot
209- Beşinci Kısım - Tarihsel Materyalizm
209- Birinci Bölüm - Tarihin Devindirici Güçleri
211- I. Sakınılması Gereken Yanlış Bir Düşünce
211- II. "Toplumsal Varlık" ve Bilinç
211- III. İdealist Teoriler
212- IV. Toplumsal Varlık ve Yaşam Koşulları
214- V. Sınıf Savaşımları, Tarihin Devindiricisi
217- Okuma Parçaları
217- Dipnot
219- İkinci Bölüm - Sınıflar Nereden Gelir? Ekonomik Koşullar Nereden Gelir?
220- I. Birinci Büyük İşbölümü
221- II. Toplumun Sınıflara İlkk Bölünüşü
222- III. İkinci Büyük İşbölümü
222- IV. Toplumun Sınıflara İkinci Bölünüşü
224- V. Ekonomik Koşulları Beliirleyen Şey
226- VI. Üretim Tarzları
227- VII. Uyarılar
228- Okuma Parçaları
228- Yoklama Soruları
229- Dipnot
231- Altıncı Kısım - Diyalektik Materyalizm ve İdeolojiler
231- Tek Bölüm - Diyalektik Yöntemin İdeolojilere Uygulanması
231- I. Marksizm İçin İdeolojilerin Önemi Nedir?
233- II. İdeoloji nedir? (İdeolojik Etken ve İdeolojik Biçimler)
234- III. Ekonomik Yapı ve İdeolojik Yapı
237- IV. Doğru Bilinç ve Yanlış Bilinç
238- V. İdeolojik Etkenlerin Etki ve Tepkileri
242- VI. Diyalektik Tahlil Yöntemi
244- VII. İdeolojik Savaşımın Zorunluluğu
246- VIII. Vargı
247- Yoklama Soruları
247- Genel Özetleme Ödevi
248- Dipnot
249- Adlar ve Kavramlar Dizini
Diyalektik ve Tarihsel Materyalist Felsefe
Marksizm

"Sağ tık, hedefi farklı kaydet"
(4.08 MB/.pdf dosyası)

— ANA SAYFA