İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Seçme Yazılar-II

Seçme Yazılar
Cilt: II
V. İ. Lenin
Kuramsal Kitaplar-2
İkinci Baskı, Haziran 2020, Ankara
ISBN 978-605-4087-099
238 Sayfa, 10,5x19,5

20 TL.

V. İ. LENİN
SEÇME YAZILAR
II

İÇİNDEKİLER

9

1905 DEVRİMİ ÜZERİNE KONFERANS – Ocak 1917

31

DEMOKRATİK DEVRİMDE SOSYAL-DEMOKRASİNİN İKİ TAKTİĞİ – Haziran 1905

31

      Ö n s ö z

37

      I. Acil Bir Siyasal Sorun

42

      II. RSDİP III. Kongresi’nin Geçici Devrimci Hükümet Üzerine Aldığı Karar Bize Ne Öğretiyor?

51

      III. “Çarlık Üzerinde Devrimin Kesin Zaferi” Ne Demektir?

60

      IV. Monarşist Düzenin Ortadan Kaldırılması ve Cumhuriyet

68

      V. “Devrimi İleriye İtmek” Nasıl Olur?

73

      VI. Tutarsız Burjuvaziye Karşı Mücadelede Proletaryanın Elinin Bağlı Kalması Tehlikesi Hangi Yönden Gelebilir?

91

      VII. “Tutucuları Hükümetten Tasfiye Etme” Taktikleri

98

      VIII. Obvobojdenyecilik ve Yeni-İskracılık

109

      IX. Devrim Sırasında Aşırı Muhalefet Partisi Olmak Ne Demektir?

115

      X. “Devrimci Komünler” ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci-Demokratik Diktatörlüğü

129

      XI. RSDİP’nin III. Kongresi’nin Bazı Kararları İle “Konferans”ınkiler Arasında Yüzeysel Bir Karşılaştırma

136

      XII. Eğer Burjuvazi Geri Çekilecek Olursa Demokratik Devrimin Kapsamı Daralır mı?

148

      XIII. Sonuç. Kazanmayı Göze Alıyor muyuz?

162

      Sonsöz. Bir Kez Daha Osvobojdenye Eğilimi ve Bir Kez Daha Yeni-İskra Eğilimi

162

            III. Diktatörlüğün Kaba Burjuva Konuluşu ve Diktatörlük Üzerine Marks’ın Görüşü

175

RUS DEVRİMİ VE PROLETARYANIN GÖREVLERİ – Mart 1906

189

MOSKOVA AYAKLANMASINDAN ALINACAK DERSLER – Ağustos 1906

200

GERİLLA SAVAŞI – Eylül 1906

215

Açıklayıcı Notlar
Seçme Yazılar-II
(2.70 MB/.pdf dosyası)
Seçme Yazılar-II
(167 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Seçme Yazılar-II
(284 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)VLADİMİR İLİÇ ULYANOV LENİN

    Sovyetler Birliği’nin ve Komintern’in (III. Enternasyonal) kurucusu ve yol göstericisi, Bolşevik Partisi’nin ve Ekim Devrimi’nin önderi Vladimir İliç Ulyanov, 22 Nisan 1870’de Simbirsk’de doğdu. Öğretmen olan İlya Nikolaviç ile bir doktor kızı olan Maria Aleksandrovna’nın altı çocuğundan üçüncüsüydü. Ağabeyi Narodnaya Volya’ya katılmıştı ve çar III. Alexandr’a yönelik başarısız suikast eylemi nedeniyle 1891’de idam edildi. 1887’de Simbrisk lisesini bitiren Lenin, 1891 yılında St. Petersburg Üniversitesi’nin hukuk bölümünden mezun oldu ve 1892’de Samara’da staj yapmaya başladı. 1894’de St. Petersburg’a geri dönerek propaganda çalışmalarına başladı. İlk yazılarını bu çalışmaları sırasında yazmaya başladı. Nisan 1895’de Plehanov, Zasuliç ve Akselrod’la görüşmek, “Osvobozhdenie Truda” (Emeğin Kurtuluşu) adlı marksist grupla bağlantı kurmak için ilk kez yurtdışına çıktı. St. Petersburg’a döndüğünde illegal “İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği”ni örgütledi. Aralık 1895’de örgüte yönelik operasyonda tutuklandı ve bir yıl cezaevinde yattıktan sonra Şubat 1897’de üç yıllık sürgün cezası için Sibirya’da Yenisey’e gönderildi. 1898’de, sürgünde St. Petersburg’daki illegal çalışmada yer alan N. K. Krupskaya ile evlendi. Bu üç yıllık sürgün sırasında ilk büyük yapıtı Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi’ni tamamladı. Sürgünden sonra, 1900’de İsviçre’ye giden Lenin, “Emeğin Kurtuluşu” grubuna katıldı ve Aralık 1900’de yayınlanmaya başlayan İskra’nın (Kıvılcım) kurucuları arasında ve yayın kurulunda yer aldı. “Lenin” takma adını ilk kez İskra’da yayınlanan bir yazısında kullandı.
    RSDİP’in (Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi) Temmuz-Ağustos 1903’deki II. Kongresi’nde ortaya çıkan Bolşevik (Çoğunluk) ile Menşevik (Azınlık) ayrışmasında Bolşeviklerin başında yer aldı. 1905 Devrimi’nin yenilgisinden sonra Aralık 1907’de, Nisan 1917’ye kadar kalacağı ikinci sürgün dönemi başladı.
    Şubat 1917 Devrimi üzerine 4 Nisan 1917’de Rusya’ya geri döndü. 7 Kasım (24 Ekim) 1917’de Lenin’in önderliğinde Bolşevikler iktidarı ele geçirerek Büyük Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdiler. 8 Kasım 1917’de Rusya İşçi ve Asker Sovyetleri kongresi tarafından Halk Komiserleri Konseyi (Bakanlar Kurulu) başkanlığına seçildi. 30 Ağustos 1918’de sosyalist-devrimci parti üyesi biri tarafından düzenlenen suikastta yaralandı. 1922’de sağlığı iyice bozulan Lenin, 21 Ocak 1924’de Moskova yakınlarındaki Gorki kentinde yaşamını yitirdi.
    Lenin’in başlıca yapıtları şunlardır:
    Çto takoye “Druzya Naroda” i kak oni voyuyut protiv Sotsial-Demokratov?, 1894 (“Halkın Dostları” Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?); Ekonomiçeskoye soderzhaniye narodniçestva i Kritika evo v Knige g. Struve, 1895 (Halkçı Parti’nin Ekonomik İçeriği ve Bay Struve’nin Eleştirisi. Marksizmin Burjuva Yazınındaki Yansıları); Karakteristike ekonomiçheskovo romantisma, 1897 (Ekonomik Romantizmin Niteliği); Razvitiye Kapitalisma v Rosii, 1899 (Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi); Çto Delat, 1902 (Ne Yapmalı?); Şap vperyod dva şaga nazad, 1904 (Bir Adım İleri, İki Adım Geri); Dve taktiki sotsial-demokratii v demokratiçheskoi revolyutsii, 1905 (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği); Agrarnaya programma sotsial-demokratii v pervoi russkoi revolyutsii 1905-1907, 1907 (1905-1907 Birinci Rus Devrimi’nde Sosyal-Demokratların Tarım Programı); Za 12 let., 1908 (12 Yıl Kolleksiyonu); Materialism i empiriokrititsism, 1909 (Materyalizm ve Ampiriyo-kritisizm); Krak II. Internatsionala, 1915 (II. Enternasyonalin İflası); Sotsialism i voina, 1915 (Sosyalizm ve Savaş); Imperialism, kak noveishii etap kapitalisma, 1917 (Emperyalizm, Kapitalizmin Son Aşaması); Pisma o taktike, 1917 (Taktikler Üzerine Mektuplar); Uroki revolyutsii, 1917 (Devrim Dersleri); Gosudarstvo i revolyutsiya, 1917 (Devlet ve Devrim); Uderzhat li bolsheviki gosudarstvennuyu vlast?, 1917 (Bolşevikler İktidarı Koruyacaklar mı?); Proletarskaya revolutsiya i renegat Kautskii, 1918 (Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky); Vybory v Uchreditelnoye Sobraniye i diktatura proletariata, 1919 (Proletarya Diktatörlüğü ve Kurucu Meclis Seçimleri); Detskaya bolezn “levismy” v kommunisme, 1920 (“Sol Komünizm”, Bir Çocukluk Hastalığı); Krizis v partii, 1921 (Partimizdeki Kriz); O prodnaloge, 1921 (Ayni Vergi Üzerine); O Kooperatsii, 1923 (Kooperatif Üzirene); Luchshe menshe, da luchsche, 1923 (Az Olsun, Öz Olsun).
    Lenin’in tüm yapıtları 45 ciltte toplanmıştır.