İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Seçme Yazılar-III

Seçme Yazılar
Cilt: III
V. İ. Lenin
KuramsalKitaplar-3
İkinci baskı, Haziran 2020, Ankara
ISBN 978-605-4087-105
212 Sayfa, 10,5x19,5

20 TL.

V. İ. LENİN
SEÇME YAZILAR

III

İÇİNDEKİLER

9

BUGÜNKÜ DEVRİMDE PROLETARYANIN GÖREVLERİ (NİSAN TEZLERİ), Nisan 1917

10

            Tezler

17

DEVRİM DERSLERİ, Temmuz 1917

35

DEVRİMİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ, Eylül 1917

45

DEVLET VE DEVRİM, Temmuz-Ağustos 1917

47

      Birinci Baskıya Önsöz

49

      İkinci Baskıya Önsöz

50

      Birinci Bölüm – Sınıflı Toplum ve Devlet

50

           1. Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlığının Ürünü Olarak Devlet

54

           2. Özel Silahlı Adam Birlikleri, Hapishaneler vb.

58

           3. Ezilen Sınıfın Sömürüsünün Bir Aracı Olarak Devlet

62

           4. Devletin “Sönmesi” ve Zora Dayanan Devrim

70

      İkinci Bölüm – Devlet ve Devrim. 1848-1851 Deneyimi

70

           1. Devrimin Öngünü

75

           2. Bir Devrim Özeti

82

           3. Sorunun 1852’de Marks Tarafından Sunuluşu

86

      Üçüncü Bölüm – Devlet ve Devrim. 1871 Paris Komünü Deneyimi. Marks’ın Çözümlemesi

86

           1. Komüncülerin Girişimi Hangi Yönden Kahramancadır?

91

           2. Parçalanan Devlet Makinesi Neyle Yer Değiştirir?

96

           3. Parlamentarizmin Ortadan Kaldırılması

103

           4. Ulusal Birliğin Örgütlenmesi

107

           5. Asalak Devletin Yokedilmesi

111

      Dördüncü Bölüm – Devam. Engels’in Tamamlayıcı Açıklamaları

111

           1. Konut Sorunu

114

           2. Anarşistlerle Tartışma

119

           3. Bebel’e Mektup

123

           4. Erfurt Program Tasarısının Eleştirisi

131

           5. Marks’ın Fransa’da İç Savaş’ının 1891 Önsözü

138

           6. Engels ve Demokrasinin Aşılması

141

      Beşinci Bölüm – Devletin Sönmesinin Ekonomik Temeli

141

           1. Sorunun Marks Tarafından Konuluşu

144

           2. Kapitalizmden Komünizme Geçiş

151

           3. Komünist Toplumun Birinci Aşaması

155

           4. Komünist Toplumun Yüksek Aşaması

165

      Altıncı Bölüm – Marksizmin Oportünistler Tarafından Sıradanlaştırılması

166

           1. Plehanov’un Anarşistlerle Tartışması

167

           2. Kautksky’nin Oportünistlerle Tartışması

176

           3. Kautsky’nin Pannekoek ile Tartışması

187

      Birinci Baskıya Sonsöz

188

MARKSİZM VE AYAKLANMA, Eylül 1917

196

MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİNE MEKTUP, Ekim 1917

199

Açıklayıcı Notlar
Seçme Yazılar-III
(2.66 MB/.pdf dosyası)
Seçme Yazılar-III
(151 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Seçme Yazılar-IIII
(258 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)

VLADİMİR İLİÇ ULYANOV LENİN

    Sovyetler Birliği’nin ve Komintern’in (III. Enternasyonal) kurucusu ve yol göstericisi, Bolşevik Partisi’nin ve Ekim Devrimi’nin önderi Vladimir İliç Ulyanov, 22 Nisan 1870’de Simbirsk’de doğdu. Öğretmen olan İlya Nikolaviç ile bir doktor kızı olan Maria Aleksandrovna’nın altı çocuğundan üçüncüsüydü. Ağabeyi Narodnaya Volya’ya katılmıştı ve çar III. Alexandr’a yönelik başarısız suikast eylemi nedeniyle 1891’de idam edildi. 1887’de Simbrisk lisesini bitiren Lenin, 1891 yılında St. Petersburg Üniversitesi’nin hukuk bölümünden mezun oldu ve 1892’de Samara’da staj yapmaya başladı. 1894’de St. Petersburg’a geri dönerek propaganda çalışmalarına başladı. İlk yazılarını bu çalışmaları sırasında yazmaya başladı. Nisan 1895’de Plehanov, Zasuliç ve Akselrod’la görüşmek, “Osvobozhdenie Truda” (Emeğin Kurtuluşu) adlı marksist grupla bağlantı kurmak için ilk kez yurtdışına çıktı. St. Petersburg’a döndüğünde illegal “İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği”ni örgütledi. Aralık 1895’de örgüte yönelik operasyonda tutuklandı ve bir yıl cezaevinde yattıktan sonra Şubat 1897’de üç yıllık sürgün cezası için Sibirya’da Yenisey’e gönderildi. 1898’de, sürgünde St. Petersburg’daki illegal çalışmada yer alan N. K. Krupskaya ile evlendi. Bu üç yıllık sürgün sırasında ilk büyük yapıtı Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi’ni tamamladı. Sürgünden sonra, 1900’de İsviçre’ye giden Lenin, “Emeğin Kurtuluşu” grubuna katıldı ve Aralık 1900’de yayınlanmaya başlayan İskra’nın (Kıvılcım) kurucuları arasında ve yayın kurulunda yer aldı. “Lenin” takma adını ilk kez İskra’da yayınlanan bir yazısında kullandı.
    RSDİP’in (Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi) Temmuz-Ağustos 1903’deki II. Kongresi’nde ortaya çıkan Bolşevik (Çoğunluk) ile Menşevik (Azınlık) ayrışmasında Bolşeviklerin başında yer aldı. 1905 Devrimi’nin yenilgisinden sonra Aralık 1907’de, Nisan 1917’ye kadar kalacağı ikinci sürgün dönemi başladı.
    Şubat 1917 Devrimi üzerine 4 Nisan 1917’de Rusya’ya geri döndü. 7 Kasım (24 Ekim) 1917’de Lenin’in önderliğinde Bolşevikler iktidarı ele geçirerek Büyük Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdiler. 8 Kasım 1917’de Rusya İşçi ve Asker Sovyetleri kongresi tarafından Halk Komiserleri Konseyi (Bakanlar Kurulu) başkanlığına seçildi. 30 Ağustos 1918’de sosyalist-devrimci parti üyesi biri tarafından düzenlenen suikastta yaralandı. 1922’de sağlığı iyice bozulan Lenin, 21 Ocak 1924’de Moskova yakınlarındaki Gorki kentinde yaşamını yitirdi.
    Lenin’in başlıca yapıtları şunlardır:
    Çto takoye “Druzya Naroda” i kak oni voyuyut protiv Sotsial-Demokratov?, 1894 (“Halkın Dostları” Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?); Ekonomiçeskoye soderzhaniye narodniçestva i Kritika evo v Knige g. Struve, 1895 (Halkçı Parti’nin Ekonomik İçeriği ve Bay Struve’nin Eleştirisi. Marksizmin Burjuva Yazınındaki Yansıları); Karakteristike ekonomiçheskovo romantisma, 1897 (Ekonomik Romantizmin Niteliği); Razvitiye Kapitalisma v Rosii, 1899 (Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi); Çto Delat, 1902 (Ne Yapmalı?); Şap vperyod dva şaga nazad, 1904 (Bir Adım İleri, İki Adım Geri); Dve taktiki sotsial-demokratii v demokratiçheskoi revolyutsii, 1905 (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği); Agrarnaya programma sotsial-demokratii v pervoi russkoi revolyutsii 1905-1907, 1907 (1905-1907 Birinci Rus Devrimi’nde Sosyal-Demokratların Tarım Programı); Za 12 let., 1908 (12 Yıl Kolleksiyonu); Materialism i empiriokrititsism, 1909 (Materyalizm ve Ampiriyo-kritisizm); Krak II. Internatsionala, 1915 (II. Enternasyonalin İflası); Sotsialism i voina, 1915 (Sosyalizm ve Savaş); Imperialism, kak noveishii etap kapitalisma, 1917 (Emperyalizm, Kapitalizmin Son Aşaması); Pisma o taktike, 1917 (Taktikler Üzerine Mektuplar); Uroki revolyutsii, 1917 (Devrim Dersleri); Gosudarstvo i revolyutsiya, 1917 (Devlet ve Devrim); Uderzhat li bolsheviki gosudarstvennuyu vlast?, 1917 (Bolşevikler İktidarı Koruyacaklar mı?); Proletarskaya revolutsiya i renegat Kautskii, 1918 (Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky); Vybory v Uchreditelnoye Sobraniye i diktatura proletariata, 1919 (Proletarya Diktatörlüğü ve Kurucu Meclis Seçimleri); Detskaya bolezn “levismy” v kommunisme, 1920 (“Sol Komünizm”, Bir Çocukluk Hastalığı); Krizis v partii, 1921 (Partimizdeki Kriz); O prodnaloge, 1921 (Ayni Vergi Üzerine); O Kooperatsii, 1923 (Kooperatif Üzirene); Luchshe menshe, da luchsche, 1923 (Az Olsun, Öz Olsun).
    Lenin’in tüm yapıtları 45 ciltte toplanmıştır.