İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Komünist Manifesto

KOMÜNİST MANİFESTO

KARL MARKS/FRİEDRİCH ENGELS

İÇİNDEKİLER

7

1872 Almanca Baskıya Önsöz, K. Marks-F. Engels

9

1882 Rusça Baskıya Önsöz, K. Marks-F. Engels

11

1883 Almanca Baskıya Önsöz, F. Engels

13

1888 İngilizce Baskıya Önsöz, F. Engels

19

1890 Almanca Baskıya Önsöz, F. Engels

24

1892 Lehçe Baskıya Önsöz, F. Engels

26

1893 İtalyanca Baskıya Önsöz, F. Engels

KOMÜNİST PARTİ MANİFESTOSU

32

I. Burjuvazi ve Proleterler

11

II. Proleterler ve Komünistler

58

III. Sosyalist ve Komünist Yazın

58

1. Gerici Sosyalizm

58

a) Feodal Sosyalizm

60

b) Küçük-Burjuva Sosyalizmi

62

c) Alman ya da “Hakiki” Sosyalizm

66

2. Tutucu ya da Burjuva Sosyalizmi

67

3. Eleştirel-Ütopik Sosyalizm ve Komünizm

71

IV. Komünistlerin Mevcut Muhalefet Partileri Karşısındaki Konumu

75

Açıklayıcı Notlar
Komünist Manifesto
(1.92 MB/.pdf dosyası)
Komünist Manifesto
(69.5 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Komünist Manifesto
(122 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)

Komünist Manifesto
Karl Marks-Friedrich Engels
Belgesel Kitaplar-1
3. Baskı Haziran 2014, Ankara
2. Baskı Eylül 2008, Ankara
1. Baskı Ağustos 2008, Ankara
Almancadan (Karl Marx/Friedrich Engels,
Werke, Band 4, 1972, Berlin/DDR.) çevrilmiştir.
ISBN 978-605-4087-006
78 Sayfa, 10,5x19,5
10 TL.