İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri
[Guatemala / Venezüella]
Cilt: I
Richard Gott
Tarihsel Kitaplar-1
1. Baskı Haziran 2009, Ankara
Richard Gott’un
“Guerrilla Movements in Latin America”
kitabının Seagull 2008 baskısından
İlhan Erman tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir.
Birinci Baskı: Verso, 1970
Tüm hakları saklıdır © Richard Gott 1970
ISBN 978-605-4087-044 (1.c)
306 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.

LATİN-AMERİKA'DA
GERİLLA HAREKETLERİ
I

[GUATEMALA/VENEZÜELLA]


Richard GOTT

İÇİNDEKİLER

11

Teşekkür

13

Yeni Baskıya Önsöz

19

Giriş, Richard Gott

BİRİNCİ KISIM
GUATEMALA’DA ASKERLER VE KÖYLÜLER
67

69

Birinci Bölüm – Arbenz’in Düşüşü ve Gerillaların Kökeni

85

İkinci Bölüm – Gerillalar Eyleme Geçiyor

96

Üçüncü Bölüm – Yon Sosa, Troçkistler ve MR-13

115

Dördüncü Bölüm – Turcios Lima ve FAR

128

Beşinci Bölüm – Seçimler ve Turcios’ın Ölümü

140

Altıncı Bölüm – César Montes ve Anti-Komünist Örgütlerin Gelişimi

151

Yedinci Bölüm – Gerilla Hareketinin Yeniden Birleşmesi ve Komünistlerle
Ayrılık

159

Sekizinci Bölüm – ABD’nin Rolü: Ölü Bir Büyükelçi ve Sürülmüş Rahipler

İKİNCİ KISIM
VENEZÜELLA’DA DEVRİM BAŞARISIZLIĞI
167

169

Birinci Bölüm – Pérez Jiménez’in Düşüşü

178

İkinci Bölüm – Rómulo Betancourt’un Yükselişi

193

Üçüncü Bölüm – Gerillanın Başlangıcı

215

Dördüncü Bölüm – Fuerzas Armadas de Liberación Nacional

229

Beşinci Bölüm – Kent Mücadelesi: Seçimler ve Sonrası

248

Altıncı Bölüm – Gerillalar ile Komünistler Karşı Karşıya

266

Yedinci Bölüm – Douglas Bravo ve Luben Petkoff’un FALN’ı

274

Sekizinci Bölüm – Komünistler ile Fidel Karşı Karşıya

283

Dokuzuncu Bölüm – Komünist Vargı?

297

Kaynakça
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I
(9.46 MB/.pdf dosyası)
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I
(6.59 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Latin-Amerika'da Gerilla Hareketleri-I
(5.72 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)