İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I
Sun Tzu, Niccolò Machiavelli, Carl von Clausewitz, Friedrich Engels

Belgesel Kitaplar-6
2. Baskı Haziran 2014, Ankara
1. Baskı, Kasım 2012, Ankara

Bu derlemedeki yazılar, Sun Tzu, “The Art of War” (Savaş Sanatı), Niccolò Machiavelli, “Il Principe” (Prens), Carl von Clausewitz, “Die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens” (Savaşın Temel İlkeleri) ve Friedrich Engels, “Taktik der Infanterie aus den materiellen Ursachen abgeleitet” (Maddi Nedenlerden Çıkartılmış Piyade Taktiği), Marx-Engels, Werke, Band 20, Berlin, 1962’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

ISBN 978-605-4087-136
212 Sayfa, 10,5x19,5
20 TL.

POLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
IİÇİNDEKİLER

9

SAVAŞ SANATI-Sun Tzu

9     I. Planlama
12     II. Savaşın Yürütülmesi
14     III. Saldırı Stratejisi (Savaş Kurnazlığı)
17     IV. Taktik Düzenlemeler
19     V. Enerji
21     VI. Zayıf ve Güçlü Noktalar
25     VII. Manevra
28     VIII. Taktik Değiştirme
30     IX. Ordunun İlerlemesi
35     X. Arazi
38     XI. Dokuz Durum
45     XII. Ateşle Saldırı
47     XIII. Casus Kullanmak

51

PRENS-Niccolò Machiavelli
53     I. Bölüm – Kaç Çeşit Prenslik Vardır ve Hangi Araçlarla Elde Edilmiştir?
53     II. Bölüm – Kalıtsal Prenslikler Üzerine
54     III. Bölüm – Karışık Prenslikler Üzerine
63     IV. Bölüm – İskender Darius Krallığını Neden Fethetti? Onun Ölümünden Sonra Ardıllarına Karşı Neden Ayaklanmadılar?
66     V. Bölüm – İlhak Edilmeden Önce Kendi Yasalarıyla Yaşayan Kentleri ya da Prenslikleri Yönetmenin Yolları Üzerine
68     VI. Bölüm – Bir Prensin Kendi Silahları ve Yeteneğiyle Ele Geçirdiği Yeni Prenslikler Üzerine
72     VII. Bölüm – Başkalarının Silahlarıyla ve Şansla Kazanılan Yeni Prenslikler Üzerine
80     VIII. Bölüm – Ahlaksızlıkla Prenslik Elde Edenler Üzerine
85     IX. Bölüm – Sivil Prenslik Üzerine
88     X. Bölüm – Prensliklerin Gücünün Hangi Yolla Ölçüleceği Üzerine
91     XI. Bölüm – Dinsel Prenslikler Üzerine
94     XII. Bölüm – Kaç Çeşit Askerlik Vardır? ve Paralı Askerler Üzerine
99     XIII. Bölüm – Yardımcı, Karma ve Yerli Askerler Üzerine
103     XIV. Bölüm – Savaş Sanatı Konusunda Bir Prensi İlgilendiren Şeyler
106     XV. Bölüm – İnsanların ve Özellikle Prenslerin Hangi Şeylerle Övüldükleri ya da Yerildikleri Üzerine
108     XVI. Bölüm – Cömertlik ve Cimrilik Üzerine
110     XVII. Bölüm – Zalimlik ve Merhamet ve de Sevilmenin mi, Yoksa Korkulmanın mı Daha İyi Olduğu Üzerine
114     XVIII. Bölüm – Prenslerin Verdikleri Sözü Nasıl Tutmaları Gerektiği Üzerine
117     XIX. Bölüm – Kişinin Küçümsenmekten ve Nefret Edilmekten Kaçınması Gerektiği Üzerine
128     XX. Bölüm – Prenslerin Sıkça Yaptıkları Kaleler ve Diğer Şeyler Yararlı mıdır, Yoksa Zararlı mıdır?
133     XXI: Bölüm – Ün Kazanmak İçin Bir Prens Nasıl Davranmalıdır?
137     XXII. Bölüm – Prenslerin Üst Düzey Yöneticileri Üzerine
138     XXIII. Bölüm – Dalkavuklardan Nasıl Kaçınmalıdır?
141     XXIV. Bölüm – İtalya’daki Prensler Devletlerini Neden Yitirdiler?
142     XXV. Bölüm – İnsanlara İlişkin İşlerde Şansın Etkisi Ne Kadar Olabilir? Bunlara Nasıl Karşı Konabilir?
146     XXVI. Bölüm – İtalya’yı Barbarlardan Kurtarmak İçin Bir Öneri

151

SAVAŞIN TEMEL İLKELERİ-Carl Von Clausewitz
151     I. Genel Olarak Savaşın İlkeleri
153     II. Taktik ya da Muharebe Teorisi
154           1. Savunmanın Genel İlkeleri
158           2. Saldırının Genel İlkeleri
163           3. Birliklerin Kullanımına İlişkin İlkeler
168           4. Araziyi Kullanmanın İlkeleri
176     III. Strateji
177           1. Genel İlkeler
183           2. Savunma
186           3. Saldırı
188     IV. Bu İlkelerin Savaş Sırasında Uygulanması

196

MADDİ NEDENLERDEN ÇIKARTILMIŞ
PİYADE TAKTİĞİ
(1700-1870)- Friedrich Engels

205

Açıklayıcı Notlar
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I
(2.49 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I
(181 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-I
(307 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)