İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-10

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-10
Belgesel Kitaplar-13
Birinci baskı, Mart 2019, Ankara

ISBN 978-605-4087-20-4
325 Sayfa, 10,5x19,5
30 TL.


Bu kitap, Ahmet Rıza Salman'ın 2017 yılına kadar yazmış olduğu çeşitli yazılardan derlenmiştir.
26. sayfa, 1. paragraf, 4. satırdaki 'velayet' vesayet olacaktır.
57. sayfayla 58. sayfa yer değiştirmiş. Bu duruma dikkat ederek okuyunuz.
(Aşağıda yeralan pdf vd. kitaplarda bu hatalar düzeltilmiştir.)POLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
10

5

İÇİNDEKİLER

09     Seçimler Bir Aldatmaca mı?
19     Seçimler ve Devrimciler
26     Seçim Ekonomisi, Popülizm ve Devrim
33     Fotokopi Seçimler
43     Seçim ve İçsavaş
53     16-17 Nisan, Ne Olacak Bu Memleketin Hali?
59     İç Savaş Ortamında Mevcut Durum
70     Devrim Nasıl Yapılır?
119     Devrimci Mücadele ve Mücadele Biçimleri
133     Durum Tahlilleri, Komplolar ve Senaryo Yazmak
147     Teknolojik Gelişme, Emperyalizm ve Emperyalist Sömürü
171     Kürtaj, Sezaryen, 4+4+4...
178     1980'den Günümüze Kitle Pasifikasyonu ve Sonuçları
212     Amerikan Emperyalizminin 'Demokrasi Projesi' ve
Legal Partileşme Hastalığı
224     Ulusal Bağımsızlık, Ulusal Kalkınma [Anti-Emperyalizmin Ekonomi       Politiğine Giriş]
244     Ulusların Kendi Kaderlerini Belirleme Hakkı
260     Yeni-Sömürgecilik
279     Açılım... Açılım... Açılım...
302     "Darbe" Rivayetleri ve Demagojiler [Kitlenin Güdülenmesi ve
    Yönlendirilmesi]
314     Demokrasi ve Hukuk DevletiPolitik ve Askeri Savaş Sanatı 10
(3.34 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı 10
(625 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı 10
(622 KB/.mobi dosyası, sağ tık, hedefi farklı kaydet)