İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
THKP-C/HDÖ (Ankara Davası Savunması)
Belgesel Kitaplar-11
Birinci baskı, Haziran 2018, Ankara

ISBN 978-605-4087-17-4
239 Sayfa, 10,5x19,5

20 TL.


Bu kitap, Ankara 1. No'lu DGM'de görülen THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası Savunmasından derlenerek yayına hazırlanmıştır.POLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
VI
(1. Kitap)İÇİNDEKİLER

7

Giriş

13     BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ HALKIN DEVRİMCİ ÖNCÜLERİ DEVRİM PROGRAMLARI
15     Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi/Halkın Devrimci Öncüleri-Demokratik Halk Devrimi Programı
16     I. Halk İktidarının Temel İlkeleri
19     II. Halk Meclisi
19     III. Yerel Yönetimler
20     IV. İşçi Sınıfı ve Çalışma Yaşamı
23     V. Toprak Devrimi, Tarım ve Köylülük
28     VI. Küçük Esnaf, Zanaatkâr ve Özel Meslek Sahipleri
29     VII. Sanayi ve Ekonomi-Politika
34     VIII. Toplum ve Toplumsal Yaşam
39     X. Eğitim ve Devrim
40     XI. Yargı, Yasalar ve Devrim
42     XII.Silahlı Güçler
43     Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Halkın Devrimci Öncüleri- Sosyalist Devrim Programı
43     Giriş
45     I-İnsanlığın Tarihsel Gelişimi ve Sınıflı Toplumlar
50     I.THKP'nin Nihai Hedefi: Dünya Komünizmi
53     III. Proletarya Devrimi ve Proletarya Diktatörlüğü
59     1) Sömürenlerin Baskı Aygıtının Parçalanması ve Proletarya Diktatörlüğünün Kurulması
66     2) Kır/Şehir Çelişkisinin Çözümlenmesi
68     3)Maddi-Emek ile Zihni-Emek Arasındaki Çelişkinin Çözümlenmesi ve Kültür devrimi
70     4)Toplumsal Yaşamın Sosyalist Örgütlenmesi
72     5) Sosyalist Ekonominin İnşası
76     IV. Sosyalist Ülkeler ve Enternasyonalizm
79     Sonsöz
81     İKİNCİ BÖLÜM ÜLKEMİZİN EKONOMİK, SİYASAL VE SINIFSAL TAHLİLİ
83     Türkiye Toplumu Devrime Gebedir
108     Sömürge Tipi Faşizm
125     Oligarşinin “Siyasal Zoru” Emperyalist İşgali Yaşatmak İçindir
134     Suni Denge ve Milli Kriz/Denge Kavramları Üzerine
157     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU: POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ
159     Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi
165     Halk Savaşı
193     Öncü Savaşı
202     Temel Mücadele Biçimi: Silahlı Propaganda
235     Tali Mücadele Biçimleri

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
(3.22 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
(147 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VI (1. Kitap)
(275 KB/.mobi dosyası, sağ tık, hedefi farklı kaydet)