İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
THKP-C/HDÖ (Ankara Davası Savunması)
Belgesel Kitaplar-12
Birinci baskı, Haziran 2018, Ankara

ISBN 978-605-4087-19-8
314 Sayfa, 10,5x19,5

30 TL.


Bu kitap, Ankara 1. No'lu DGM'de görülen THKP-C/HDÖ (Acilciler) Ankara Davası Savunmasından derlenerek yayına hazırlanmıştır.


POLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
VII
(2. Kitap)İÇİNDEKİLER

5

Giriş

7     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - EMPERYALİZM VE BUNALIM DÖNEMLERİ
9     Sürekli ve Genel Bunalım
9     A-Serbest Rekabetçi Dönemde Buhranlar
11     B-Emperyalist Dönemde Buhranlar
25     Kapitalizmin Sürekli ve genel Bunalımında Değişik Dönemlerin Ayrılması
30     Birinci Bunalım Dönemi
32     İkinci Bunalım Dönemi
37     Üçüncü Bunalım Dönemi
37     a)1945-58 Dönemi
42     b)1958 Sonrası
57     Sonuç
61     III. Bunalım Döneminde Ortaya Çıkan Gelişmeler
107     Son Gelişmeler ve Yeni Sömürgecilik
133     BEŞİNCİ BÖLÜM - ULUSAL SORUN VE PROLETARYANIN ÇÖZÜMÜ
134     Ulusal Sorun Üzerine
135     Ulus ve Proletarya
136     I-Ulusların Oluşumu ve Burjuvazi
148     II-Ulusal-Devletler ve Proletarya
159     III.Bunalım Döneminde Ulusal Sorunun Emperyalist Sistem İçi “Çözüm” Yolları
208     III.Bunalım Döneminde Ulusal Sorunun Devrimci Çözüm Yolu ya da Proletaryanın “Olumlu eylemi“
240     Kürdistan ve Türkiye'de Ulusal Sorun
297     ALTINCI BÖLÜM - NEDEN SAVAŞIYORUZ
299     Neden Savaşıyoruz
313     Sonsöz

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
(2.56 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
(187 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-VII (2. Kitap)
(357 KB/.mobi dosyası, sağ tık, hedefi farklı kaydet)