İlkeriş Yayınları - Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IX / Ahmet Rıza Salman
İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IX Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IX

Politik ve Askeri
    Savaş Sanatı
            IX
Ahmet Rıza Salman
Belgesel Kitaplar-15
1 baskı: Ağustos 2022, Ankara
ISBN 978-605-4087-22-8
692 Sayfa, 10,5x19,5

70,00 TL.

BASKIYA GİRİNCE KİTAP OLARAK ELİNİZDE
ŞİMDİLİK SADECE PDF

Politik ve Askeri
Savaş Sanatı
IX


Ahmet Rıza Salman

           İÇİNDEKİLER

9

Gayrı Kanuni Referandumun Gayrı Meşru iktidarına Karşı Mücadele

21

Gerilla Savaşının Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Deformasyonu
      Gerilla Savaşının Evrimi
      Anadolu'da Gerilla Savaşı
      Çin ve Vietnam'da Halk Savaşı
      Küba Devrimi: Gerilla Savaşanın Stratejisi ve Taktiği
      Hareketli Gerilla Birliği
      Latin-Amerika'da Gerilla Savaşı
      Şehir Gerilla Savaşı
      Gerilla Savaşnın Deformasyonu

49

Savaşta Yıpratma ve Direnme (Carl Von Clausewitz)

53

Tahrifattan Yalancılığa

63

Gayrı-Meşru İktidara Karşı Mücadele ve Sorunları
      Kır ve Kent Gerilla Savaşı
      Gerilla Savaşının Hazırlık Aşaması

91

Başarısız Darbe ve İçsavaş
      [Ohal Koşullarında Örgütlenmek ve Mücadele Etmek]

105

Darbe, Karşı-Darbe, Kurgu, Spekülasyon... ve İç Savaş
      Ne Oldu/Rivayet, Söylenti
      Söylentisiz, Rivayetsiz Olan "Olay"
      Yaşanılan "an"da Ne Oluyor?
      Ne Olacak?
133 Silahlı Eylem Biçimleri, Silahlanma, Teçhizat ve Devrimci Savaş
      İntihar Eylemleri ve Silahlı Devrimci Mücadeleye Yansıları
      Kısasa Kısas Ya Da Misilleme
      Donanımda İlkellik, Eğitimde Yetersizlik

157

Silahlı Ayaklanma, Silahlı İsyan ve Barikat Savaşı
      Ekim Devrimi ve Sovyetik Ayaklanma
      Halk Savaşı ve Silahlı Ayaklanma
      Savaş, "Kent Savaşı" ve Silahlı Ayaklanma

173

“Sol”un Halleri ve İslami Terör

189

Oportünistler, Revizyonistler, Pasifistler, Ortayolcular, Kendiliğindenciler

203

“Ne Olacak”cılık

213

İllegalizmin Legalitesi, Legalizmin İllegalitesi
      Siyasal Ajitasyon, “Gerilla Şubesi” ve Silahlı Eylem

223

Devrimci Mücadele, İlkellik ve Amatörlük

243

Kendi Güvenliğini Sağlama ve Özsavunma
      Silahlı Özsavunma
      Özsavunmanın Özsavunusu

261

“Savaşın ve Çatışmanın Bizim Gibi Sivillerin Anlayamayacağı Bir İç Mantığı Vardır”
(Selahattin Demirtaş)

269

Gerilla Savaşı: Bir Politik Mücadele Aracı Ve Askeri Savaş Biçimi

283

Bir Manipülasyon ve Dezenformasyon Hikayesi: Şafak Yolculuğu

295

Cumhurbaşkanlığı Seçimi
      Ekmeleddin'in Aritmetiği
      CHP+MHP+vs= Ekmeleddin Mi?
      Seçimler, "Sol" ve "Boykot Taktiği"
      Tek Seçenek Recep Tayyip Mi?
      Kim kazanır? Kime Oy Vermeli?

323

Sarı İnek ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi

331

AKP İktidarı ve Tayyip Saltanatı Nasıl Yıkılır
      Tek Yol

343

Kapitalizm ve Kömür Madenleri

353

...Ve Soma

361

Zor, Şiddet ve Direniş

378

7 Şubat'tan 17 Aralık'a Tayyipçilerin Gülencilerle Savaşı

391

"Yeşil Sermaye"nin Tekelleşmesi ve Oligarşi

399

Politik-Askeri Mücadele Nedir ve Neden Kaçınılmazdır
      "Asimetrik Savaş" Ya Da Gerilla Savaşı
      Gerilla Savaşıyla Zafer Kazanılabilir mi?
      Siyasi Gerçekleri Açıklamanın Bir Aracı Olarak Gerilla Savaşı

422

Polis Terörüne Karşı Halk Direnişinin Siyasal Niteliği ve Sınıfsal Yapısı

434

Kontra Sokak Taktikleri

445

"Kürt Açılımı"ndan KCK Operasyonlarına, Mavi Marmara'dan İsrail'e, İran'dan Füze Kalkanına ve Suriye'den Dersim'e

459

Eski DGM'ler: Özel Yetkili Mahkemeler ve Savcılar

463

Türklük Gururu ve Şuuru, İslam Ahlak ve Fazileti, Milliyetçi-Mukaddesatçı İttifakı, Yeni Milliyetçi Cephe

469

Faşist Milis Saldırılar ve Anti-Faşist Mücadelenin Sorunları

483

"Türkiye'de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi Diye Bir Sorun Yoktur"!

517

"Globalleşen" Dünyada Anti-Emperyalist Bir İktidar Yaşayabilir Mi?
      Devrimci İktidarın Ekonomik Kaynakları

555

İçeriği Boşaltılan Kavramlar: Emperyalizm, Sosyalizm, Devlet, Demokrasi, Faşizm, Politik Mücadele, Silahlı Mücadele...

595

Küçük-Burjuvalar [Sanılandan, 'Bilinen'den Öte Küçük-Burjuvalar!]

615

68'liler

621

"Ara Rejim", "Muhtıra" Tartışmaları Sömürücü Sınıfların Çıkar Çatışmasıdır

661

Mayınlar, Azınlıklar, Yabancı Sermaye ve Toprak Reformu [AKP, Organik tarım, İsrail ve Mayınlar]

670

MHP, Ülkücüler, Bozkurtlar...
      RP, Şeriatçılar, Tarikatlar... Nereye Gidiyor
      ...Ve Sivas Katliamı

683

Milliyetçiliğin Sonu


Tam metin pdf dosyası
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-IX

(4.61 MB/.pdf dosyası, Sağ tık-Farklı Kaydet)