V. İ. LENİN - SEÇME YAZILAR-I


75.00TL 67.50TL

 • TÜM KİTAPLARIMIZDA %10 İNDİRİM MEVCUTTUR.

KİTAPIN PDF TAM METNİ İNTERNET SAYFAMIZDA YAYINLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR. BU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA TAM METİN PDF'Yİ İNDİRİP BİLGİSAYAR/TABLET/TELEFON VB. OKUYABİLİR, DOSTLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ. O ZAMANA KADAR İSTEYEN E-POSTA ADRESİNİ YAZARAK KİTABIN PDF'SİNİ TALEP EDEBİLİR.


“Where to begin?”), “A Talk With Defenders of Economism”) ve “What is to be Done?), V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 5, Moscow 1961’den; “Revolutionary Adventurism”) ve “A Letter to a Comrade on Our Organisational Tasks”) V. İ. Lenin, Collected Works, Vol. 6, Moscow 1964’den Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.


“Kaynaşmış bir gurup halinde, sarp ve zorlu bir yolda, birbirimizin ellerine sıkı sıkıya sarılmış olarak yürüyoruz. Düşman tarafından her yandan kuşatılmış durumdayız ve onların sürekli ateşi altında hemen hemen hiç durmaksızın ilerlemek zorundayız. Daha ilk baştan kendimizi tek başına bir gurup olarak ayırarak ve uzlaşma yolu yerine mücadele yolunu seçerek, bizi suçlayanların bulunduğu yakınımızdaki bataklığa çekilmemek için, düşmanla savaşmak amacıyla gönüllü ve tam olarak birleşmiş bulunuyoruz.” (Ne Yapmalı?)


 •        İÇİNDEKİLER
 •     9 NEREDEN BAŞLAMALI? – Mayıs 1901
 •   20 EKONOMİZMİN SAVUNUCULARIYLA BİR KONUŞMA – Aralık 1901
 •   31 NE YAPMALI? – Mart 1902
 •   31 Önsöz
 •   35 I. Dogmacılık ve “Eleştiri Özgürlüğü”
 •   35 A. “Eleştiri Özgürlüğü” Ne Demektir?
 •   40 D. Teorik Mücadelenin Önemi Üzerine Engels
 •   48 II. Kitlelerin Kendiliğindenliği ve Sosyal-Demokratların Bilinçliliği
 •   49 A. Kendiliğinden Yükselişin Başlangıcı
 •   55 III. Trade-Unioncu Siyaset ve Sosyal-Demokrat Siyaset
 •   56 A. Siyasal Ajitasyon ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması
 •   70 C. Siyasal Teşhirler ve “Devrimci Eylemde Eğitim”
 •   77 D. Ekonomizm ile Terörizm Arasındaki Ortak Yan Nedir?
 •   81 E. Demokrasi İçin Mücadelenin Öncüsü Olarak İşçi Sınıfı
 • 102 IV. Ekonomistlerin Amatörlüğü ve Devrimciler Örgütü
 • 104 A. Amatörlük Nedir?
 • 108 B. Amatörlük ve Ekonomizm
 • 117 C. İşçiler Örgütü ve Devrimciler Örgütü
 • 137 D. Örgütsel Çalışmanın Kapsamı
 • 146 S o n u ç
 • 151 DEVRİMCİ MACERACILIK – AĞUSTOS 1902
 • 165 ÖRGÜTSEL GÖREVLERİMİZ ÜZERİNE BİR YOLDAŞA MEKTUP – Eylül 1902
 • 187 Açıklayıcı Notlar


 • Seçme Yazılar
 • Cilt: I
 • V. İ. Lenin
 • Kuramsal Kitaplar-1
 • Birinci baskı, Ekim 2009, Ankara
 • ISBN 978-605-4087-075
 • 202 Sayfa, 10,5x19,5
 • 75 TL.



     Lenin'i Okumanın

     Zamanı Gelmedi mi?


      Bugün, Sovyetler Birliği’nin dağıtılmışlığının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, belki en çok gereksinme duyulan şey, marksizm-leninizmin tarihsel deneyimlerden çıkardığı sonuçlar ve ilkelerdir. Özellikle ulusal sorun konusunda saçma-sapan "tezler", "çözüm" önerileri ortalığı kaplamışken, bu gereksinme çok daha fazladır. Bu gereksinme, marksist-leninistler kadar, kendilerine "marksist" ya da "marksist-leninist" diyenler için de, ilerici, yurtsever ve demokrat herkes için de geçerlidir.

      Her ne kadar, bazıları, günümüzde, genel olarak marksizm-leninizmin geçerli olmadığını, hatta Marks’ı, Engels’i ve Lenin’i "aştığını" söylüyor olsalar da, gelişen tüm ekonomik, siyasal, toplumsal, askeri olaylar, onların teorilerinin ve saptamalarının ne kadar somut ve gerçekçi olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

      Bu bir "sav" değil, kesin gerçektir. Çünkü yaşanan dünya ekonomik bunalımları ve krizleri, "globalleşen dünya"da emperyalizmin tipik saldırgan politikaları ve Irak ve Afganistan işgalleri, Balkanlarda uygulanan "böl-yönet" politikaları, "mikro milliyetçilik" salgınının emperyalizmin "serbest bölgeler" idealine uygun olarak desteklenmesi ve nihayetinde Kürt ulusal sorununun durumu ortadadır.

      Lenin, şüphesiz her konuda okunmalıdır, özümsenmelidir. Ancak içinde yaşadığımız ülkemizin somut koşullarında, emperyalizm, emperyalist sömürü ve ulusal sorun, güncel özelliklere sahip olduğundan, bu konuda Lenin’in saptamalarını bilmek ve kavramak, aynı zamanda somut sorunların somut tahlilini yapabilmek için de gereklidir.

      "Ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkı"nın içeriğini ve bu hakkın tanınmasının nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan Lenin, bugün, tüm "globalizm" gözbağcılığına ve onun yaratmış olduğu yanılsamalara karşı en tutarlı ve kararlı mücadelenin de yollarını göstermektedir.

      Bize göre, "Lenin okumanın" zamanı çoktan gelmiştir. Ertuğrul Özköklerin, "Kürtlerle birlikte yaşamak zorunda mıyız?" sorusunu ortaya attığı, Kürt milliyetçiliğinin "ilericilik" görünümü altında "ayrılmayı" mutlaklaştırdığı bir dönemde Lenin’i bir kez daha okumak ve ondan öğrenmek, ülkemiz halkının gerçek ve kalıcı kurtuluşu açısından büyük öneme sahip olduğu her türlü tartışmanın üstündedir.

      Aşağıda yayınladığımız Lenin’in Kasım 1913’de yazdığı "Ulusal-Kültürel" Özerklik yazısı, sadece ulusal soruna bir giriş niteliğindedir. Bu "giriş"in bile, bugün pek çok kişi için öğretici olduğu kesindir.


0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli