V. İ. LENİN - SEÇME YAZILAR-III


100.00TL 90.00TL

 • TÜM KİTAPLARIMIZDA %10 İNDİRİM MEVCUTTUR. PTT KARGO GÖNDERİM ÜCRETİ TARAFIMIZA AİTTİR.

KİTAPIN PDF TAM METNİ İNTERNET SAYFAMIZDA YAYINLANMAYA ÇALIŞILACAKTIR. BU GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA TAM METİN PDF'Yİ İNDİRİP BİLGİSAYAR/TABLET/TELEFON VB. OKUYABİLİR, DOSTLARINIZLA PAYLAŞABİLİRSİNİZ. O ZAMANA KADAR İSTEYEN E-POSTA ADRESİNİ YAZARAK KİTABIN PDF'SİNİ TALEP EDEBİLİR.


"Ezen sınıflar, büyük devrimcileri yaşadıkları sürece sürekli olarak izlemişler, onların öğretilerini en vahşi düşmanlıkla, en koyu kinle, en ahlaksız yalan ve iftira kampanyalarıyla karşılamışlardır. Ölümlerinden sonra ise, onları zararsız ikonlara dönüştürmeye, azizleştirmeye, deyim yerindeyse, ezilen sınıfları 'teselli etmek' ve aldatmak için onların adlarını bir haleyle süslemeye girişirlerken, diğer taraftan da devrimci öğretinin özü kuşa çevrilir, devrimci keskinliği köreltilir ve sıradanlaştırılır. Günümüzde, burjuvazi ve işçi sınıfı hareketi içindeki oportünistler, marksizmin bu biçimde 'düzeltilmesi' konusunda anlaşıyorlar. Onlar, marksist öğretinin devrimci yanını, devrimci ruhunu bir yana bırakıyorlar, siliyorlar ve çarpıtıyorlar. Burjuvazi için kabul edilebilir görünen ya da kabul edilen şeyleri ön plana çıkarıyorlar ve övüyorlar." - V. İ. Lenin


 •      5 İÇİNDEKİLER
 •      9 BUGÜNKÜ DEVRİMDE PROLETARYANIN GÖREVLERİ (NİSAN TEZLERİ), Nisan 1917
 •     10 Tezler
 •     17 DEVRİM DERSLERİ, Temmuz 1917
 •     35 DEVRİMİN TEMEL SORUNLARINDAN BİRİ, Eylül 1917
 •     45 DEVLET VE DEVRİM, Temmuz-Ağustos 1917
 •     47 Birinci Baskıya Önsöz
 •     49 İkinci Baskıya Önsöz
 •     50 Birinci Bölüm – Sınıflı Toplum ve Devlet
 •     50 1. Uzlaşmaz Sınıf Karşıtlığının Ürünü Olarak Devlet
 •     54 2. Özel Silahlı Adam Birlikleri, Hapishaneler vb.
 •     58 3. Ezilen Sınıfın Sömürüsünün Bir Aracı Olarak Devlet
 •     62 4. Devletin “Sönmesi” ve Zora Dayanan Devrim
 •     70 İkinci Bölüm – Devlet ve Devrim. 1848-1851 Deneyimi
 •     70 1. Devrimin Öngünü
 •     75 2. Bir Devrim Özeti
 •     82 3. Sorunun 1852’de Marks Tarafından Sunuluşu
 •     86 Üçüncü Bölüm – Devlet ve Devrim. 1871 Paris Komünü Deneyimi. Marks’ın Çözümlemesi
 •     86 1. Komüncülerin Girişimi Hangi Yönden Kahramancadır?
 •     91 2. Parçalanan Devlet Makinesi Neyle Yer Değiştirir?
 •     96 3. Parlamentarizmin Ortadan Kaldırılması
 •   103 4. Ulusal Birliğin Örgütlenmesi
 •   107 5. Asalak Devletin Yokedilmesi
 •   111 Dördüncü Bölüm – Devam. Engels’in Tamamlayıcı Açıklamaları
 •   111 1. Konut Sorunu
 •   114 2. Anarşistlerle Tartışma
 •   119 3. Bebel’e Mektup
 •   123 4. Erfurt Program Tasarısının Eleştirisi
 •   131 5. Marks’ın Fransa’da İç Savaş’ının 1891 Önsözü
 •   138 6. Engels ve Demokrasinin Aşılması
 •   141 Beşinci Bölüm – Devletin Sönmesinin Ekonomik Temeli
 •   141 1. Sorunun Marks Tarafından Konuluşu
 •   144 2. Kapitalizmden Komünizme Geçiş
 •   151 3. Komünist Toplumun Birinci Aşaması
 •   155 4. Komünist Toplumun Yüksek Aşaması
 •   165 Altıncı Bölüm – Marksizmin Oportünistler Tarafından Sıradanlaştırılması
 •   166 1. Plehanov’un Anarşistlerle Tartışması
 •   167 2. Kautksky’nin Oportünistlerle Tartışması
 •   176 3. Kautsky’nin Pannekoek ile Tartışması
 •   187 Birinci Baskıya Sonsöz
 •   188 MARKSİZM VE AYAKLANMA, Eylül 1917
 •   196 MERKEZ KOMİTESİ ÜYELERİNE MEKTUP, Ekim 1917
 •   199 Açıklayıcı Notlar


Seçme Yazılar

Cilt: III

V. İ. Lenin

KuramsalKitaplar-3

İkinci baskı, Haziran 2020, Ankara

ISBN 978-605-4087-105

212 Sayfa, 10,5x19,5

100 TL.


        VLADİMİR İLİÇ ULYANOV LENİN


       Sovyetler Birliği’nin ve Komintern’in (III. Enternasyonal) kurucusu ve yol göstericisi, Bolşevik Partisi’nin ve Ekim Devrimi’nin önderi Vladimir İliç Ulyanov, 22 Nisan 1870’de Simbirsk’de doğdu. Öğretmen olan İlya Nikolaviç ile bir doktor kızı olan Maria Aleksandrovna’nın altı çocuğundan üçüncüsüydü. Ağabeyi Narodnaya Volya’ya katılmıştı ve çar III. Alexandr’a yönelik başarısız suikast eylemi nedeniyle 1891’de idam edildi. 1887’de Simbrisk lisesini bitiren Lenin, 1891 yılında St. Petersburg Üniversitesi’nin hukuk bölümünden mezun oldu ve 1892’de Samara’da staj yapmaya başladı. 1894’de St. Petersburg’a geri dönerek propaganda çalışmalarına başladı. İlk yazılarını bu çalışmaları sırasında yazmaya başladı. Nisan 1895’de Plehanov, Zasuliç ve Akselrod’la görüşmek, “Osvobozhdenie Truda” (Emeğin Kurtuluşu) adlı marksist grupla bağlantı kurmak için ilk kez yurtdışına çıktı. St. Petersburg’a döndüğünde illegal “İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği”ni örgütledi. Aralık 1895’de örgüte yönelik operasyonda tutuklandı ve bir yıl cezaevinde yattıktan sonra Şubat 1897’de üç yıllık sürgün cezası için Sibirya’da Yenisey’e gönderildi. 1898’de, sürgünde St. Petersburg’daki illegal çalışmada yer alan N. K. Krupskaya ile evlendi. Bu üç yıllık sürgün sırasında ilk büyük yapıtı Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi’ni tamamladı. Sürgünden sonra, 1900’de İsviçre’ye giden Lenin, “Emeğin Kurtuluşu” grubuna katıldı ve Aralık 1900’de yayınlanmaya başlayan İskra’nın (Kıvılcım) kurucuları arasında ve yayın kurulunda yer aldı. “Lenin” takma adını ilk kez İskra’da yayınlanan bir yazısında kullandı.

       RSDİP’in (Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi) Temmuz-Ağustos 1903’deki II. Kongresi’nde ortaya çıkan Bolşevik (Çoğunluk) ile Menşevik (Azınlık) ayrışmasında Bolşeviklerin başında yer aldı. 1905 Devrimi’nin yenilgisinden sonra Aralık 1907’de, Nisan 1917’ye kadar kalacağı ikinci sürgün dönemi başladı.

       Şubat 1917 Devrimi üzerine 4 Nisan 1917’de Rusya’ya geri döndü. 7 Kasım (24 Ekim) 1917’de Lenin’in önderliğinde Bolşevikler iktidarı ele geçirerek Büyük Ekim Devrimi’ni gerçekleştirdiler. 8 Kasım 1917’de Rusya İşçi ve Asker Sovyetleri kongresi tarafından Halk Komiserleri Konseyi (Bakanlar Kurulu) başkanlığına seçildi. 30 Ağustos 1918’de sosyalist-devrimci parti üyesi biri tarafından düzenlenen suikastta yaralandı. 1922’de sağlığı iyice bozulan Lenin, 21 Ocak 1924’de Moskova yakınlarındaki Gorki kentinde yaşamını yitirdi.

       Lenin’in başlıca yapıtları şunlardır:

       Çto takoye “Druzya Naroda” i kak oni voyuyut protiv Sotsial-Demokratov?, 1894 (“Halkın Dostları” Kimlerdir ve Sosyal-Demokratlara Karşı Nasıl Savaşırlar?); Ekonomiçeskoye soderzhaniye narodniçestva i Kritika evo v Knige g. Struve, 1895 (Halkçı Parti’nin Ekonomik İçeriği ve Bay Struve’nin Eleştirisi. Marksizmin Burjuva Yazınındaki Yansıları); Karakteristike ekonomiçheskovo romantisma, 1897 (Ekonomik Romantizmin Niteliği); Razvitiye Kapitalisma v Rosii, 1899 (Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi); Çto Delat, 1902 (Ne Yapmalı?); Şap vperyod dva şaga nazad, 1904 (Bir Adım İleri, İki Adım Geri); Dve taktiki sotsial-demokratii v demokratiçheskoi revolyutsii, 1905 (Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği); Agrarnaya programma sotsial-demokratii v pervoi russkoi revolyutsii 1905-1907, 1907 (1905-1907 Birinci Rus Devrimi’nde Sosyal-Demokratların Tarım Programı); Za 12 let., 1908 (12 Yıl Kolleksiyonu); Materialism i empiriokrititsism, 1909 (Materyalizm ve Ampiriyo-kritisizm); Krak II. Internatsionala, 1915 (II. Enternasyonalin İflası); Sotsialism i voina, 1915 (Sosyalizm ve Savaş); Imperialism, kak noveishii etap kapitalisma, 1917 (Emperyalizm, Kapitalizmin Son Aşaması); Pisma o taktike, 1917 (Taktikler Üzerine Mektuplar); Uroki revolyutsii, 1917 (Devrim Dersleri); Gosudarstvo i revolyutsiya, 1917 (Devlet ve Devrim); Uderzhat li bolsheviki gosudarstvennuyu vlast?, 1917 (Bolşevikler İktidarı Koruyacaklar mı?); Proletarskaya revolutsiya i renegat Kautskii, 1918 (Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky); Vybory v Uchreditelnoye Sobraniye i diktatura proletariata, 1919 (Proletarya Diktatörlüğü ve Kurucu Meclis Seçimleri); Detskaya bolezn “levismy” v kommunisme, 1920 (“Sol Komünizm”, Bir Çocukluk Hastalığı); Krizis v partii, 1921 (Partimizdeki Kriz); O prodnaloge, 1921 (Ayni Vergi Üzerine); O Kooperatsii, 1923 (Kooperatif Üzirene); Luchshe menshe, da luchsche, 1923 (Az Olsun, Öz Olsun).

       Lenin’in tüm yapıtları 45 ciltte toplanmıştır.


0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli