İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III

Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III
Friedrich Engels–Che Guevara–Régis Debray, Carlos Marighella–João Quartim–Tupamaros–Mahir Çayan–İlker Akman
Belgesel Kitaplar-8
Birinci baskı, Temmuz 2015, Ankara

ISBN 978-605-4087-15-0
236 Sayfa, 10,5x19,5
20 TL.


Bu derlemedeki yazılar, “Gewaltstheorie” (Zor Teorisi), Marx/Engels, Werke, Band 20, Berlin/DDR, 1962’den; “La Guerra de Guerrillas" (Gerilla Savaşı), Che Guevara, 1960’dan; “Peru 1965: Apuntes Sobre una Experiencia Guerrillera“ (Peru 1965: Bir Gerilla Deneyimi Üzerine Notlar), Héctor Béjar, Punto Final, N° 86, Ağustos 1969’dan; “Problemas e princípios de estratégia“ (Strateji Sorunları ve İlkeler); “¿Revolución En La Revolución?” (Devrimde Devrim), Régis Debray, Punto Final, N° 25, Mart 1967’den; Carlos Marighella, 1969’dan; “30 Preguntas a un Tupamaro“ (Bir Tupamaro’ya 30 Soru), Punto Final, N° 58, Temmuz 1968’den İlhan Erman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır.

POLİTİK VE ASKERİ
SAVAŞ SANATI
IIIİÇİNDEKİLER

9

TARİHTE ZORUN ROLÜ – Friedrich Engels

9     Zor Teorisi
9     I
27     II

31

GERİLLA SAVAŞI – Che Guevara [Parça]
31     II. Gerilla Stratejisi
35     III. Gerilla Savaşının Taktiği

43

PERU 1965 – Héctor Béjar [Parça]
43     VII. Bölüm – Bazı Sonuçlar
43           Kent ve Kır
46           Gerillalar ve Köylüler
50           Taban ve Önderlik
50           Hayatta Kalma ve Genişleme
51           Silahlar ve Politika
53           Dağlar ve Ormanlar
54           Neden 1965?
56     VIII. Bölüm – Sonuç

59

DEVRİMDE DEVRİM – Régis Debray [Parça]
59     Silahlı Savunma

83

STRATEJİ SORUNLARI VE İLKELER – Carlos Marighella
84     Ulusal Kurtuluş Hareketi’nin Stratejisi
85     Kent ve Kır Mücadelesinin Stratejileri
86     Şehir Gerillasının Stratejisi
88     Kır Gerillasının Stratejisi
89     Örgütlenme Stratejisi

91

REGİS DEBRAY VE BREZİLYA DEVRİMCİ HAREKETİ – João Quartim
97     I. Fokonun Hazırlık Aşamasının Küçümsenmesi
103     II. Silahlı Propagandanın Etkisinin Fokocu Tarzda Abartılışı
109     III. Kendiliğindenci Kitle Hareketi Anlayışı
112     IV. Toplumsal Tahlillerde Şekilcilik ve Örgütlenmede Militarizm
115     Sonuç

123

BİR TUPAMARO’YA OTUZ SORU

135

DEVRİMDE SINIFLARIN MEVZİLENMESİ – Mahir Çayan
138     İdeolojik Önderlik Esastır
147     Köylülerin Devrimde Temel Gücü Teşkil Etmesi, Devrimci Savaşta Kırların Temel Alan Olmasından Dolayıdır
150     Askeri Yan, İdeolojik ve Politik Yandan Ayrı Olarak Ele Alınamaz

156

SUNİ DENGE – İlker Akman
156     Giriş
161     Birinci Bölüm – Siyasal Mücadelenin Kökeni Ekonomide ve Sınıf Mücadelesindedir
164     İkinci Bölüm – Denge Kavramları Üzerine
167     Üçüncü Bölüm – Oligarşinin “Siyasal Zoru” Emperyalist İşgali Yaşatmak İçindir
176     Dördüncü Bölüm – Türkiye Toplumu Devrime Gebedir
196     Beşinci Bölüm – Ülkemizde Siyasal Güçler
207     Altıncı Bölüm – Mevcut Durumun Tahlili
220     Yedinci Bölüm – Devrimci Taktiğimiz Ne Olmalıdır?

233

Açıklayıcı Notlar
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III
(2.51 MB/.pdf dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III
(188 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Politik ve Askeri Savaş Sanatı-III
(311 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)