POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-IX


300.00TL 270.00TL

 • POLİTİK VE ASKERİ SAVAŞ SANATI-IX

 • Redaksiyon/Düzenleme: Munis Özgül (1958 - ∞)
 • [“Prometheus” gibi, “Heraklitos” gibi ışık ve bilgi saçtılar.
 • En önde yürüyen halkın devrimci öncüleri oldular.
 • Aklımızda ve kalbimizde yaşayacaklar...]

 • Belgesel Kitaplar-15
 • Birinci Baskı
 • Aralık 2023, Ankara

 •     İçindekiler
 • 9 Gayrı Kanuni Referandumun Gayrı Meşru İktidarına Karşı Mücadele
 • 21 Gerilla Savaşının Tarihsel Gelişimi ve Günümüzdeki Deformasyonu
 • 25 Gerilla Savaşının Evrimi-Küba Devrimi
 • 39 Şehir Gerilla Savaşı
 • 49 Savaşta Yıpratma ve Direnme
 • 53 Tahrifattan Yalancılığa
 • 63 Gayrı-Meşru İktidara Karşı Mücadele ve Sorunları
 • 69 Kır ve Kent Gerilla Savaşı, Savaşa Hazırlık
 • 91 Başarısız Darbe ve İç Savaş
 • 105 Darbe, Karşı-Darbe... Kurgu, Spekülasyon ve İç Savaş
 • 133 Silahlı Eylem Biçimleri Silahlanma, Teçhizat ve Devrimci Savaş
 • 136 İntihar Eylemleri ve Silahlı Devrimci Mücadeleye Yansıları
 • 155 Silahlı Ayaklanma, Silahlı İsyan ve Barikat Şavaşı
 • 173 “Sol”un Halleri ve İslami Terör
 • 189 Oportünistler, Revizyonistler, Pasifistler,
 • Ortayolcular, Kendiliğindenciler
 • 203 “Ne Olacak”cılık
 • 213 İllegalizmin Legalitesi Legalizmin İllegalitesi
 • 223 Siyasal Ajitasyon, “Gerilla Şubesi ve Silahlı Eylem
 • 233 Devrimci Mücadele, İlkellik ve Amatörlük
 • 243 Kendi Güvenliğini Sağlama ve Özsavunma
 • 261 “Savaşın ve Çatışmanın Bizim Gibi Sivillerin Anlayamayacağı Bir İç Mantığı Vardır" (S. Demirtaş)
 • 269 Gerilla Savaşı: Bir Politik Mücadele Aracı ve Askeri Savaş Biçimi
 • 283 Bir Manipülasyon ve Dezenformasyon Hikayesi: Şafak Yolculuğu [Libya...]
 • 295 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
 • 298 Ekmeleddin'in Aritmetiği
 • 323 Sarı İnek ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi
 • 331 AKP İktidarı ve Tayyip Saltanatı Nasıl Yıkılır
 • 343 Kapitalizm ve kömür Madenleri
 • 353 Ve Soma
 • 361 Zor, Şiddet ve Direniş
 • 377 Polis Terörüne Karşı Halk Direnişinin Siyasal Niteliği ve Sınıfsal Yapısı
 • 389 7 Şubat’tan 17 Aralık’a Tayyipçilerin Gülencilerle Savaşı
 • 403 Kontra Sokak Taktikleri
 • 415 “Türkiye’de Demokratik Devrim Diye, Toprak Devrimi Diye Bir Sorun Yoktur”
 • 449 “Globalleşen” Dünyada Anti-Emperyalist Bir İktidar Yaşayabilir mi?
 • 487 İçeriği Boşaltılan Kavramlar: Emperyalizm, Sosyalizm, Devlet, Demokrasi, Faşizm, Politik Mücadele, Silahlı Mücadele
 • 525 Küçük-Burjuvalar
 • 545 68'liler
 • 551 “Ara Rejim” “Muhtıra” Tartışmaları Sömürücü Sınıfların Çıkar Çatışmasıdır
 • 589 Mayınlar, Azınlıklar, Yabancı sermaye ve
 • Toprak reformu
 • 597 MHP, Ülkücüler, Bozkurtlar...
 •     RP, Şeriatçılar, Tarikatlar... Nereye Gidiyor
 • 607 ... Ve Sivas Katliamı
 • 611 Milliyetçiliğin Sonu

 • Politik ve Askeri Savaş Sanatı IX
 • ISBN 978-605-4087-22-8
 • İlkeriş Yayınları / Belgesel Kitaplar-15
 • Birinci Baskı, Kasım 2023, Ankara
 • 619 Sayfa
 • 270 TL


0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli