VİTNAM TAKIM [VO NGUYEN GİAP-ERNESTO CHE GUEVARA]


100.00TL 90.00TL • Ho Chi Minh ve Vietnam Halk Savaşı


 •       Fransız ve Amerikan emperyalizmine karşı otuz yıl süren Halk Savaşını 1 Mayıs 1975 günü zafere ulaştıran Vietnam halkı, aynı zamanda bir tarihsel döneme damgasını vurmuştur. Ho Chi Minh'in önderliğinde kurulan Vietnam İşçi Partisi'nin otuz yıl boyunca yönettiği Vietnam Halk Savaşı, aynı zamanda tüm geri-bıraktırılmış ülke devrimleri için eşsiz deneyimler ortaya koymuştur.
 •       Bugün Ho Chi Minh'in, yani tüm dünya halklarının "Ho Amca"sının ölümünün 26. yılında, Vietnam'da silahlı mücadelenin başlangıcını bir kez daha anımsatmak istiyoruz. Giap'ın ifadesiyle söylersek, "Maddi ve teknik olarak güçlü düşmana karşı, zayıf bir ülkenin siyasi ve moral üstünlük temelinde yürüttüğü" Vietnam Halk Savaşı, "küçükten büyüğe, basitten karmaşığa doğru gelişen" bir süreç sonucu zafere ulaşmıştır.
 •       İşte bu zaferin ilk halkasını Vietnam Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun çekirdeğini oluşturan Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği'nin kurulması olmuştur. 1944 yılında kurulan bu birliğin oluşum sürecini Giap'dan dinleyelim:
 •       "1944 Temmuzunun sonunda silahlı ayaklanma sorununu görüşmek üzere Cao Bac Cang Dahili Eyalet Komitesi bir konferans topladı. Birçok bölge grubu konferansa katıldı ve aynı zamanda da koruma görevini yerine getirdiler. Terör kampanyasına karşı amansız bir mücadeleden sonra, uzun zamandır tartışmak istediğimiz bu konu için biraraya geldik. Mutluluğumuz sonsuzdu. Konferansa verilen siyasi rapor aşağıdaki şekilde sonuçlanıyordu: 'Dünyadaki ve ülkedeki bu duruma ve Cao Bac Lang eyaletlerindeki devrimci harekete dayanılarak bu eyaletlerde gerilla savaşına başlamak için şartlar yeterince olgunlaşmış sayılabilir.' Konferanstaki derin tartışmalar doğrudan doğruya silahlı ayaklanmanın uygun bir şekilde gelişen genel şartlarla beraber emin adımlarla başlatılması kararına yol açtı. Düşmanın karşı saldırılarından korunmak gibi birçok önemli ve somut meselenin çözümlenmemiş olmasına rağmen toplantı çok canlı geçti. Alınan karar bu canlılığın bir ifadesidir. Uzayan bir savaşı sürdürmek için hangi metodlar uygulanmalı ve hangi görevler yerine getirilmelidir? Kadrolar çok çoşkundular ve hepsi de bu önemli kararı kendi bölgelerine bir an önce ulaştırabilmek için sabırsızlanıyorlardı.
 •       Cao Bac Lang Dahili Eyalet Komitesi cevap bekleyen sorunlara çözüm bulmak ve gerilla savaşını başlatma zamanını kararlaştırmak için bizimle başka bir konferans daha toplamayı planladı.O sırada Amca'nın ülkeye henüz döndüğünü öğrendik.Ben, Vu Anh ve diğer bazı yoldaşlarla birlikte, Amca'ya durumu rapor etmek ve talimatları öğrenmek üzere Bac Bo'ya gönderildim.Her zamanki gibi biz raporumuzu bitirdikten hemen sonra fikirlerini söyledi. Cao Bac Lang eyaletlerinde gerilla savaşını başlatmanın sadece mahalli şartlara dayanılarak yapılan bir hareket olup, bütün ülkedeki somut şartlara dayanmadığını söyleyerek kararımızı eleştirdi.
 •       'Şimdiki şartlar altında, kararda belirtildiği gibi, bütün ülkede birdenbire bu çapta ve hedefte bir gerilla savaşı başlatılırsa sayısız ve büyük güçlüklerle karşılaşılacaktır. Bunlar, son terör kampanyasında karşılaştığımız güçlüklerden daha büyük olacaktır. Hareket bütün ülkede yükseldiği halde verilen kararla ilgili olarak Cao Bac Lang'ın dışında silahlı mücadele için ayaklanmaya yetecek bir şekilde hazırlanmış tek bir bölge yoktur. Emperyalistler bu durumla başedebilmek için güçlerini hızla yoğunlaştıracaklar. Cao Bac Lang bölgesine gelince askeri açıdan, kadrolarımız ve silahlarımız dağınıktır ve henüz çekirdek bir güce sahip değiliz. Bu durumda nasıl kuvvetlerimizi yoğunlaştırabiliriz.' dedi.
 •       Tahlili şöyleydi: 'Şimdi devrimin barışçı gelişimi bitmiş bulunuyor, fakat ulus çapında bir ayaklanma henüz başlamış değildir. Kendimizi sadece siyasi biçimde bir çalışma ile sınırlamamız hareketi hızlandırmak için yeterli değildir. Fakat eğer, silahlı ayaklanmayı hemen şimdi başlatırsak, güçlerimiz düşman tarafından yok edilir. şimdiki ayaklanma mutlaka, siyasi biçimden askeri biçime doğru bir gelişme göstermelidir. Fakat bugün için hala siyasi biçime daha fazla önem vermek gerekiyor. Bu nedenle biz, hareketi ilerletmek için daha uygun bir biçimi benimsemeliyiz.'
 •       Gene bu toplantıda, Amca, Ulusal Kurtuluş Ordusunun örgütlenmesi sorununu ortaya attı. Sonuç olarak bana döndü ve 'Bu işi sen yerine getirmelisin. Yapabilir misin? Hala biz zayıfız, düşman ise güçlü. Fakat düşmanın bizi yoketmesine izin vermemeliyiz, değil mi?' diye sordu.
 •       'Evet, yaparım' diye cevap verdim.
 •       Böylece Vietnam Kurtuluş Birliği ortaya çıktı. Amca bu konu üzerine düşündü ve ertesi gün bugünkü görevini gözönünde tutarak adına 'Propaganda' kelimesinin eklenmesini teklif etti. Vietnam Kurtuluş Birliği, bundan sonra, Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği oldu. Görevi, halkı seferber edip ayaklandırmada silahlı mücadeleyi kullanmaktı. Fakat bizim esas ilkemiz, silahlı saldırıdan çok siyasi faaliyete ve propagandaya önem vermekti. Amca, ormanın derinliklerinden askeri gücün belkemiği olan düzenli birliklerin şekillendirilmesi için talimatlar yazıyordu. Bu talimatlar, sadece bu dönemde değil, ordumuzun ve halkımızın zor ve uzayan direnme savaşı günlerinde ordumuz içinde genel çizgiyi temsil etti. Başka bir gün, durumu tayin etmek üzere toplanıp, gelecekteki ordunun şekillendirilmesi için çok yönlü bir plan hazırladık. Düşmanın durumunu kendi durumumuzu, kadrolarımızın gücünü, yiyecek temini sorununu, gerilla savaşımızın yayılacağı ilk bölgeleri ve diğer meseleleri gözden geçirdik. Soğuk ve karanlık bir kulübede, kafalarımızı tahtadan yastıklara dayayarak, gecenin geç saatlerine kadar konuştuk. Amcayı dinledikten sonra, birliklerin gelecekteki faaliyetlerini sabırsızlıkla beklemeye başladık. O, 'Bir ay içinde askeri bir faaliyet başlatılmalı. Birlik ani bir saldırıda bulunmalı ve ilk çarpışma başarılı olmalı. Bu askeri başarı bize, propaganda çalışmamız için en iyi malzemeyi sağlayacaktır' diye tekrar tekrar söyledi.
 •       Ertesi gün, tam ayrılmazdan önce, tekrar 'gizliliği koruyun, bir doğuda bir batıda olup, bir yere beklenmedik bir şekilde varın, farkedilmeden ayrılın; bu şekilde seri ve aktif olun' dedi. Ben geriye dönerken, düşünüp, Propaganda Birliği için on kısa ilke yazdım.
 •       Cao Bac Lang Dahili Eyalet Komitesine Amca'nın kararlarını rapor etmeye geldiğimizde hepimiz çok sevinçliydik. Derhal Propaganda Birliği oluşturuldu. Kadro ve silah istetildi. İlk birliğin aslını oluşturan otuz dört yoldaş bölge liderlerinden, müfreze komutanlarından veya mahalli silahlı grupların göze çarpan mensuplarından seçilmişlerdi. Ayrıca, Çin'deki askeri eğitimi bitirip yurda henüz dönmüş bir çok kadro bulunmaktaydı. Böylece Cao Bac Lang bölgesinde, üç çeşit silahlı grup şekillendi: Ana silahlı güç olan Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği, silahlı kaza grupları ve yarı silahlı köy savunma birlikleri. Bu üç kuvvet faaliyetlerini yakın bir şekilde birbirlerininkiyle koordine ettiler. Amca'ya eskiden 'Şimdi Propaganda Birliği'nin Dahili Eyalet Komitesinin planına göre faaliyet gösterdiği şu sırada, bölgelerde kendi faaliyetlerini yerine getirmekte olan mahalli silahlı grupların sorumluluğu ve hakları ne olacak?' diye sormuş, o da 'Birleşik bir kumandanlık kurulmalı' diye cevaplandırmıştı. Bu hemen uygulamaya konmuştu. Halkımız tarafından yürütülen zor ve uzayan direnme savaşı sırasında, bu mücadele parolası tam olarak uygulandı ve son derece güçlü bir etkisi oldu.
 •       1944 Aralık'ının ortasında, Propaganda ve Kurtuluş Birliği'nin kuruluşunun arifesinde, sigara paketinin içine sokulmuş bir kağıt parçasına yazılmış olarak Amca'nın talimatlarını aldım. Okuduğum talimatlar şöyle idi: 'İlk Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği doğmuş bulunuyor. Yakında daha birçoklarının da ortaya çıkacağını umarım. Küçük olmakla beraber, parlak bir geleceği var. Kurtuluş Ordusu'nun rüşeym hali olup, kuzeyden güneye bütün ülke boyunca hareket etmelidir.'" [*]
 •       İşte Giap'ın belirttiği böyle bir gelişme içinde Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği kurulmuştur. Bu Birliğin kuruluş talimatnamesi Ho Chi Minh'in kaleme aldığı şekliyle şöyledir:
 •       "1. Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği isminden de anlaşılacağı gibi, askeri yönden çok, siyasal yöne önem verilmesi gerektiğini gösterir. Bu bir propaganda ünitesidir. Askeri alanda başarılı bir eylemde bulunabilmek için ana ilke, güçlerin yoğunlaştırılmasıdır. Bunun için örgütün yeni talimatına göre Cao Bang Bac ve Lang Son bölgelerindeki gerilla saflarından en cesur ve enerjik subaylar ve erler seçilecek ve ana gücümüzü teşkil etmek üzere çok sayıda silah toplanacaktır.Bizim hareketimizin bütün halkın katıldığı ulusal bir direniş niteliğinde olduğu için, bütün halkı silahlandırmamız ve seferber etmemiz gerekmektedir. Bunun için de ilk üniteyi teşkil etmek üzere güçlerimizi bir araya toplarken, eylemlerinde işbirliği yapan ve birbirlerine her yönde yardımcı olan yerel silahlı kuvvetleri muhafaza etmeliyiz. Ana ünite, kendi payına, yerel silahlı ünitelerin kadrolarını yönetmek, onlara, talimde, yardım etmek ve mümkün olduğu takdirde silah takviyesinde de bulunarak bu ünitelerin sürekli bir şekilde gelişmesini sağlamakla görevlidir.
 •       2. Yerel silahlı ünitelere gelince; bunların kadrolarını, eğitmek üzere toplayacağız, çeşitli bölgelere görgü ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere eğitilmiş kadrolar göndereceğiz, ilişkiyi muhafaza edeceğiz ve askeri eylemlerle işbirliği yapacağız.
 •       3. Taktikler konusunda ise; bugün doğuda, yarın batıda umulmadık bir anda ve dikkati çekmeksizin ortaya çıkan gizli, süratli ve aktif bir hareket niteliği taşıyan gerilla savaşını uygulayacağız.
 •       Vietnam Propaganda ve Kurtuluş Birliği ilk kurulan ünitedir. İlerde diğer ünitelerin de kurulması umulmaktadır. Başlangıçta bu ünite küçük ölçüdedir, fakat geleceği parlaktır. Kurtuluş Ordusunun çekirdeğidir ve bütün Vietnam'da kuzeyden güneye kadar uzanabilecektir." [**]
 •       İşte böylesine kısa ve öz bir talimatla kurulan ilk silahlı propaganda birliğinin 1944 Aralık ayında başlattığı savaş, 1 Mayıs 1975 yılında Saygon'un ele geçirilmesi ile zafere ulaşmıştır. şüphesiz bu zafer Vietnam halkının ve onun partisinin zaferidir. Ancak bu zaferde dünya halklarının Ho Amca'sının önderliği tartışılmaz bir yere sahiptir. Vietnam Halk Savaşının zafere ulaşmasından önce, 3 Eylül 1969 günü yitirdiğimiz Ho Amca, dünya çapında "Ho Ho Ho Chi Minh, iki, üç daha fazla Vietnam" sloganlarıyla, her zaman devrimci mücadelelerde yerini almıştır.


 •      "EMPERYALİZMİN BİR DÜNYA SİSTEMİ OLDUĞUNU, KAPİTALİZMİN SON AŞAMASI OLDUĞUNU AKLIMIZDAN ÇIKARMAMALIYIZ - VE O DÜNYA ÇAPINDA YENİLGİYE UĞRATILMAK ZORUNDADIR. BU MÜCADELENİN STRATEJİK SONU, EMPERYALİZMİN YIKILMASI OLACAKTIR. BİZE, BU DÜNYANIN SÖMÜRÜLENLERİNE VE AZGELİŞMİŞLERİNE DÜŞEN PAY, EMPERYALİZMİN TEMELLERİNİ ORTADAN KALDIRMAKTIR: BİZ EZİLEN ULUSLAR, ONLARA SERMAYE, HAMMADDE, TEKNİSYEN VE UCUZ EMEK VEREREK, VE ONLARDAN YENİ EGEMENLİK ARAÇLARI OLAN YENİ SERMAYE, SİLAH VE HER ÇEŞİT MATERYAL ALARAK MUTLAK BİR BAĞIMLILIK İÇİNE SÜRÜKLENMEKTEYİZ.
 •       BU STRATEJİK HEDEFİN TEMEL UNSURU TÜM HALKIN GERÇEK KURTULUŞU OLACAKTIR. PEKÇOK OLAYDA BU KURTULUŞ SİLAHLI MÜCADELEYLE GERÇEKLEŞECEK VE BİZİM AMERİKA'DA SOSYALİST DEVRİM KAÇINILMAZ OLACAKTIR.
 •       EMPERYALİZMİN YIKILMASI HEDEFLENİRKEN, ONUN BAŞINI KİMİN ÇEKTİĞİ KESİNLİKLE BELİRLENMEK ZORUNDADIR. BU, ABD'DEN BAŞKASI DEĞİLDİR.
 •       TAKTİK HEDEFİ, DÜŞMANI ÇEVRESİNDEN KOPARIP ONU YAŞAM ALIŞKANLIKLARIYLA GERÇEĞİN GÜCÜNÜN ÇARPIŞTIĞI YERLERDE SAVAŞMAYA ZORLAMAK OLAN, GENEL ANLAMDA BİR GÖREVİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ. DÜŞMAN KÜÇÜMSENEMEZ; ABD ASKERLERİ, TEKNİK YETENEKLERE SAHİPTİR VE ONU KORKUTUCU KILACAK ÖLÇÜDE SİLAHLARLA VE KAYNAKLARCA DESTEKLENMEKTEDİR. ONUN SAHİP OLMADIĞI ŞEY, BUGÜN ONUN EN BÜYÜK DÜŞMANI OLAN VİETNAMLI ASKERLERİN EN YÜKSEK DÜZEYDE SAHİP OLDUKLARI İDEOLOJİK MOTİVASYONDUR. BİZ, BU ORDUYU MORALİNİ BOZARAK YENEBİLİRİZ - VE BU MORAL, ONLARI BOZGUNA UĞRATARAK VE DAHA FAZLA KAYIP VERDİREREK BOZULABİLİR.
 •       FAKAT ZAFERE GÖTÜREN BU KISA YOL DAHA ŞİMDİDEN ÇOK AÇIKÇA İSTENMESİ GEREKEN FEDAKARLIKLARI İÇERMEKTEDİR. VE BUNLAR, SÜREKLİ OLARAK MÜCADELEDEN KAÇTIĞIMIZ VE BAŞKALARININ BİZİM İÇİN KENDİLERİNİ TEHLİKEYE ATMALARINI İSTEDİĞİMİZ ZAMAN DAYANMAYA MECBUR OLACAĞIMIZ FEDAKARLIKLARDAN BELKİ DAHA AZ ACI VERİCİ OLACAKTIR."
 •       SON KURTULACAK ÜLKE, BÜYÜK OLASILIKLA, SİLAHLI MÜCADELE OLMAKSIZIN VE EMPERYALİZME KARŞI UZUN VE ACIMASIZ BİR SAVAŞIN ETKİLERİNDEN KAÇINARAK GERÇEKLEŞECEKTİR. AMA BU MÜCADELEDEN VE BU MÜCADELENİN DÜNYA ÇAPINDAKİ SONUÇLARINDAN KAÇINMAK OLANAKSIZ OLACAKTIR; ONUN ETKİLERİ AYNI, HATTA DAHA BÜYÜK OLACAKTIR. GELECEĞİ ÖNCEDEN KESTİREMEYİZ, AMA ÖZGÜRLÜĞÜ ÖZLEYİP DE ZAFERİN BİR KIRINTISI OLARAK KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BEKLEYEN VE ONUN İÇİN MÜCADELEDEN KAÇAN BİR ULUSUN ÖNCÜSÜ OLMAYI İSTEMEK GİBİ BOZGUNCU İĞVALARA ASLA KAPILMAMALIYIZ.
 •       YARARSIZ ÖZVERİLERDEN KAÇINMAK KESİNLİKLE DOĞRUDUR. BUNUN İÇİN DE BAĞIMLI AMERİKA'NIN KENDİSİNİ BARIŞÇI YOLDAN KURTARMAK İÇİN SAHİP OLDUĞU GERÇEK OLANAKLARI AÇIKÇA ORTAYA KOYMAK ÇOK ÖNEMLİDİR. BİZİM İÇİN BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ ÇOK AÇIKTIR: BUGÜNKÜ AŞAMA, MÜCADELEYE BAŞLAMAK İÇİN UYGUN BİR AN OLABİLİR YA DA OLMAYABİLİR, AMA SAVAŞMAKSIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ ELDE EDEBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA HİÇBİR YANILSAMAYA KAPILAMAYIZ VE BÖYLE BİR YANILSAMA HAKKINA SAHİP DEĞİLİZ. VE BU SAVAŞ, NE GÖZYAŞARTICI BOMBALARA KARŞI TAŞLARLA VERİLEN BİR SOKAK ÇATIŞMASI, YA DA PASİFİST GENEL GREV OLACAKTIR; NE DE EGEMEN OLİGARŞİLERİN BASKI MEKANİZMASINI İKİ-ÜÇ GÜNDE YIKAN ÖFKELİ BİR HALKIN ÇATIŞMASI OLACAKTIR; BU MÜCADELE, UZUN, SERT BİR MÜCADELE OLACAKTIR VE ONUN CEPHESİ, ŞEHİRLERDEKİ GERİLLALARIN BARINAKLARI, SAVAŞÇILARIN EVLERİ -BASKI GÜÇLERİ ONLARIN AİLELERİ ARASINDA KENDİNE KURBANLAR ARAYACAKTIR-, KATLİAMLARA UĞRATILMIŞ KIRSAL NÜFUS, DÜŞMAN BOMBARDUMANI İLE YIKILMIŞ ŞEHİRLER VE KASABALAR OLACAKTIR.
 •       ONLAR, BİZİ BU MÜCADELEYE İTİYORLAR; BU MÜCADELEYE HAZIR OLMAK VE BU MÜCADELEYE GİRİŞMEKTEN BAŞKA BİR ALTERNATİF YOKTUR.
 •       BAŞLANGIÇ KOLAY OLMAYACAKTIR; HATTA AŞIRI ÖLÇÜDE ZOR OLACAKTIR. OLİGARŞİLERİN TÜM BASKI GÜCÜ, TÜM DEMAGOJİ VE VAHŞİLİYLE ONLARIN AMAÇLARININ HİZMETİNDE OLACAKTIR. İLK SAATTE BİZİM GÖREVİMİZ HAYATTA KALMAKTIR; DAHA SONRA SİLAHLI PROPAGANDA (VİETNAMCA ANLAMIYLA, YANİ DÜŞMANA KARŞI YÜRÜTÜLEN KAZINILSIN YA DA KAYBEDİLSİN -AMA SAVAŞARAK- ÇARPIŞMALARIN PROPAGANDASI) YÜRÜTEN GERİLLA ÖRNEĞİNİ İZLEMEK OLACAKTIR: GERİLLALARIN YENİLMEZLİĞİ DERSİ SAHİPSİZ KİTLELER ARASINDA KÖK SALACAK; ULUSAL RUHUN ELEKTRİKLENDİRİCİ GÜCÜ, DAHA ŞİDDETLİ BASKILARA KARŞI KOYMAK İÇİN DAHA ZORLU GÖREVLERE HAZIRLAYACAK; MÜCADELENİN BİR UNSURU OLARAK NEFRET, DÜŞMANIN NEFRETİ, BİZİ, İNSANIN DOĞAL SINIRLARINI AŞAN VE ONUN ÖTESİNE GEÇEN, İNSANI ETKİN, ŞİDDETLİ, SEÇİCİ VE SOĞUK BİR ÖLÜM MAKİNASINA DÖNÜŞTÜRMEYE ZORLAYACAKTIR. BİZİM ASKERLERİMİZ BÖYLE OLMAK ZORUNDADIR; DÜŞMANDAN NEFRET ETMEYEN BİR HALK VAHŞİ BİR DÜŞMANI YENEMEZ."

 • ERNESTO CHE GUEVANRA0.0

Ortalama Puan

0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme
0 Değerlendirme

Yorum Yapmak İçin Hesabınız İle Giriş Yapmanız Gerekli