İlkeriş Yayınları
Sadece Kitap
Kesintisiz Devrim I

KESİNTİSİZ DEVRİM
I

MAHİR ÇAYAN

İÇİNDEKİLER

7

Önsöz

11

Devrimin Tanımı

Birinci Bölüm
Tekel Öncesi Marksizmde Devrim Teorisi

14

14

I. Marks ve Engels’de Devrim Kavramları

20

II. Devrim Aşaması, Evrim Aşaması ve Buhranlar Teorisi

30

III. Sürekli Buhran ve Sürekli Devrim Teorisi

37

IV. Devrimci Şiddet ve Barışcıl Geçiş

39

V. “Millilik” ve Enternasyonalizm

41

VI. Proletarya Devrimi, Tek Ülkede mi, Bütün Avrupa’da mı?

İkinci Bölüm
Emperyalist Dönem Marksizminin Devrim Teorisi

45

45

I. Serbest Rekabetçi Kapitalizmin Tekelci Kapitalizme Dönüşmesi

49

II. Marksizmin “Ortodoks” Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (I)

57

III. Marksizmin “Ortodoks” Tahrifi ve Leninist Devrim Teorisi (II) Leninist Kesintisiz Devrim Teorisi ve Menşevizm

63

IV. Bolşeviklerin ve Menşeviklerin Parti Anlayışları

70

V. 1905 Devrimi ve Lenin’in Öngördüğü Demokratik Halk Devrimi

72

      Devrim Şehirden Kıra Doğru Bir Rota Takip Edecektir

73

      Kurulacak Olan İktidar Temel Güçlerin İktidarı Olacaktır; İşçi ve Köylü Devrimci Diktatoryası

78

VI. Evrim Aşaması, Devrim Aşaması

80

      Evrim Dönemi

82

      Devrim Aşaması
Kesintisiz Devrim-I)
(2.04 MB/.pdf dosyası)
Kesintisiz Devrim-I
(85.9 KB/.epub, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)
Kesintisiz Devrim-I
(165 KB/.mobi, sağ tık, hedefi farklı kaydet dosyası)

Kesintisiz Devrim I
Mahir Çayan
Belgesel Kitaplar-2
Üçüncü baskı, Mart 2017, Ankara
İkinci baskı, Aralık 2010, Ankara
Birinci baskı, Eylül 2008, Ankara
Nisan 1971’de Kurtuluş Yayınları tarafından broşür olarak yayınlanmıştır.
ISBN 978-605-4087-013
85 Sayfa, 10,5x19,5

7,50 TL.